PARAFIA DOBREGO PASTERZA

ul. Polańska 95, 43-450 Ustroń-Polana


Msze św. i nabożeństwa

Ogłoszenia parafialne


XI Niedziela Zwykła, 16.06.2024r.


W poniedziałek, 17 czerwca - wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

W czwartek, 20 czerwca, o godz. 17.30 - różaniec do Siedmiu Boleści NMP.
Msza święta wieczorna będzie również naszym dziękczynieniem za kończący się rok szkolny  i katechetyczny. Zapraszam dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, katechetów oraz wychowawców na godz. 18.00.

W piątek, 21 czerwca - wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. W tym dniu modlimy się do Bożego miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca.

Trwają nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawiamy je po Mszach świętych wieczornych.

Dziękuję za wysprzątanie naszej świątyni.

Polecam prasę katolicką


Parafia i wszystko co do niej należy jest naszym wspólnym dobrem.
Na nas wszystkich też spoczywa odpowiedzialność za rozwój dóbr duchowych i materialnych.
Dlatego wszystkim moim drogim Parafianom i miłym Gościom dziękuję za wspólną modlitwę, wszelką życzliwość i ofiary (również te przesyłane na konto naszej Parafii w Banku Spółdzielczym w Ustroniu nr 74 8129 0004 2001 0008 7896 0001 lub nr 30 8129 0004 2001 0008 7896 0017 - na utworzenie parkingu przy cmentarzu).

Bóg zapłać!


„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.
Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.


PLAN ZAPISÓW
NA PIESZĄ PIELGRZYMKĘ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ DO CZĘSTOCHOWY 2024

Zapraszam wszystkich diecezjan do wyruszenia na pielgrzymi szlak w ramach dorocznej Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę. Pielgrzymka wychodzi z Andrychowa, Bielska-Białej, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic i Oświęcimia, aby 11 sierpnia wspólnie wejść na Jasną Górę. Tematem tegorocznej pielgrzymki są słowa: To my tworzymy Kościół. Wszystkich duszpasterzy i diecezjan wyczekuję 11 sierpnia o godz. 14.00 na Jasnej Górze, kiedy to odprawimy Mszę św. na zakończenie pielgrzymki. Zapraszam również kapłanów i wiernych do uczestnictwa we Mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki.
Ks. Damian Koryciński
Główny Przewodnik Pielgrzymki

Pielgrzymka Andrychowska
Zapisy: od 1 do 24 lipca przez formularz internetowy na stronie parafii św. Stanisława w Andrychowie – zakładka PIELGRZYMKA:
Rozpoczęcie pielgrzymki: 6 sierpnia 2024 r. Mszą świętą o godzinie 7:00 w kościele św. Stanisława BM w Andrychowie (Osiedle).

Pielgrzymka Bielsko-Biała
Zapisy: od 5 maja do 31 lipca na stronie: https://pielgrzymka.bielsko.pl/
Rozpoczęcie pielgrzymki: 6 sierpnia 2024 r. Mszą świętą o godzinie 8:00 w Bazylice Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie.

Pielgrzymka Cieszyńska
Zapisy: od 1 do 31 lipca w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie, parafii Imienia NMP Cieszyn Bobrek, parafii św. Barbary w Strumieniu oraz przez formularz na stronie parafii Cieszyn-Bobrek.
Rozpoczęcie pielgrzymki: 6 sierpnia 2024 r. Mszą świętą o godzinie 7:00 w kościele Świętego Jerzego.

Pielgrzymka Czechowicka
Zapisy: 28 i 29 czerwca i 1 sierpnia r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w salkach parafii NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (na Lesisku).
Rozpoczęcie pielgrzymki: 7 sierpnia 2024 r. Mszą świętą o godzinie 7:00 w kościele NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (na Lesisku).

Pielgrzymka Oświęcimska
Zapisy: od 1 do 31 lipca w parafiach oświęcimskich: św. Maksymiliana, św. Józefa, Wniebowzięcia NMP i MB Wspomożenia Wiernych, w parafiach dekanatu osieckiego (św. Mikołaja w Polance Wielkiej, św. Andrzeja Apostoła w Osieku oraz w parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach Osiedle Brzeszcze).
Rozpoczęcie pielgrzymki: 7 sierpnia 2024 r. Mszą świętą o godzinie 7:00 w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

XXI Andrychowska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę
Zapisy: od 1 do 26 lipca 2024 r.: na profilu FB: facebook.com/Rowerowa.andrychow lub tel.: 503 112 668
Rozpoczęcie pielgrzymki: 9 sierpnia 2024 o godzinie 8:00 Mszą Świętą w kościele św. Macieja w Andrychowie.
- Organizator: Parafia św. Macieja w Andrychowie
- Termin: 9-14 sierpnia 2024 (w trzecim dniu przyjazd do Częstochowy)


Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny.
Amen.


Nowa Rada Duszpasterska w Parafii Dobrego Pasterza

Zgodnie z dekretem Księdza Biskupa w naszej Parafii ustanowiona została nowa Rada Duszpasterska.
Do składu nowej Rady Parafialnej wybrani zostali, wg kolejności  alfabetycznej:
Chmielewski Włodzimierz
Figiel Joanna
Gomola–Godlewska Dorota
Gomola-Kohut Wiktoria
Granda Arkadiusz
Hyrnik Jacek
Jurek Małgorzata
Kłósko Jacek
Kohut Bożena
Kohut Mateusz
Podejma Jerzy
Pustelnik Jan
Wasiak Grażyna
Zorychta Roman

Dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego rady i został nim p. Mateusz Kohut. Sekretarzem rady została p. Wiktoria Gomola. Wszyscy powołani na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej złożyli odpowiedną przysięgę.


Prace nad wymianą poszycia dachowego naszego kościoła Dobrego Pasterza

    W środę, 4 maja 2022r., rozpoczęte zostały pierwsze prace zmierzające do wymiany poszycia dachowego na naszej parafialnej świątyni. Prace rozpoczęto od oczyszczania koryt rynnowych nad głównym wejściem do kościoła.
W zamierzeniach jest wykorzystanie nowoczesnej technologii krycia dachu za pomocą membrany dającej absolutną szczelność.
Użyta zostanie folia dachowa do mechanicznego mocowania (Rhenofol CV). Rhenofol CV jest folią dachową produkowaną z miękkiego polichlorku winylu (PVC-P) zbrojonego włókniną syntetyczną. Folie dachowe Rhenofol CV ze względu na doskonałe właściwości materiałowe układa się jednowarstwowo. Kolejne rolki folii łączy się przez zgrzewanie gorącym powietrzem (po uprzednim zamocowaniu do podłoża konstrukcyjnego).
Stosuje się je jako zewnętrzne, podlegające bezpośrednim wpływom atmosferycznym, uszczelnienie dachowe w mechanicznie mocowanym układzie warstw bez obciążenia.
Jest ona odporna na warunki atmosferyczne, na promieniowanie ultrafioletowe, trudnozapalna, odporna na promieniowanie cieplne, na zwykłe spaliny przemysłowe i grzewcze. Nie traci właściwości w bardzo długim okresie czasu.
    Proszę o duchowe i materialne wspieranie tej, ważnej dla naszej świątyni parafialnej, inwestycji.

    W czwartek, 27 kwietnia 2023r., podjęte zostały na nowo prace nad wymianą poszycia dachowego na naszym kościele parafialnym. Bezpieczeństwo i pomyślność tego dzieła zawierzamy Chrystusowi, Jego Najświętszej Matce oraz św. Józefowi i św. Michałowi Archaniołowi.

    W piątek, 29 września, zakończono prace nad wymianą poszycia dachowego w naszym kościele. Pozostają do wymiany popękane szyby w oknach w dachu kościoła oraz położenie nowej instalacji odgromowej.

    W czwartek i piątek (19 i 20 X 2023r.) zostały wymontowane popękane okna z ram w dachu koscioła, pobrano dokładne wymiary i zlecono wykonanie nowych. Otwory okienne - tymczasowo zabezpieczono.

    W ostatnich dniach (14 i 15 XII 2023r.) zostały zamontowanie nowe okna w dachu naszego kościoła. Prowadzone są jeszcze prace przy nowym odgromieniu świątyni.

    W środę po Świętach Bożego Narodzenia zostały zakończone prace montażowe nowej instalacji odgromowej.

    Na wiosnę pozostają jeszcze do wykonania prace związane z konserwacją i zabezpieczeniem okien w dachu kościoła odpowiednimi preparatami konserwującymi.


Informacje dla narzeczonych

Informacje dotyczące przygotowanie do sakramentu małżeństwa w Diecezji Bielsko - Żywieckiej  

1. Wszystkie pary zgłaszają się przez formularz internetowy na stronie nauki.rodzina.bielsko.pl. Informacje dla narzeczonych dostępne są również na stronie diecezja.bielsko.pl w zakładce „narzeczeni”. 

2. Po zgłoszeniu się, koordynatorka w danym rejonie, przedstawi terminy i formy dostosowane do możliwości i oczekiwań przygotowujących się do sakramentu. Parom w uzasadnionych przypadkach proponujemy przygotowanie indywidualne.

3. Staramy się podnosić jakość nauk i uatrakcyjniać ich formę, (forma „randkowa” nauk z czasem przeznaczonym na dialog w ramach pary, ilość uczestników ograniczona do 15 par w ramach jednego kursu, zestaw materiałów). 

4. Przyjmujemy na nauki wyłącznie osoby mieszkające na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej (konieczne jest aby na terenie diecezji mieszkało przynajmniej jedno z narzeczonych). 

5. Nauki i spotkania w poradni dostosowane są również do narzeczonych:
mających już „długi staż” bycia w związku
będących już rodzicami  
żyjących już w związku cywilnym
mieszkających za granicą
„nie mających czasu” na przygotowanie do sakramentu małżeństwa
chcących zawrzeć małżeństwo mieszane
powtórnie zawierających sakrament małżeństwa
mających „szybki termin” ślubu

6. Nauki nawet dla par „z dłuższym stażem”
     Podczas spotkań mogą: 
narzeczeni zweryfikować swoje oczekiwania 
wybrzmieć trudności z jakimi się zmagają np. uzależnień, dysfunkcji, błędy w wychowywaniu dzieci 
jeśli trwają już dłuższy czas w związku mogą dokonać podsumowania tego okresu i zastanowić się nad ew. korektami swojego postępowania
jeśli będzie taka potrzeba mogą poprosić o kontynuację rozmów w poradni bądź otrzymać propozycje przekierowania do specjalistów
doświadczyć „resetu” w przypadku ponownego małżeństwa 
uświadomić sobie pojawiające się różnice w przypadku małżeństw mieszkalnych 
w razie późniejszych trudności małżonkowie wiedzą do kogo mogą się zwrócić o pomoc – w czasie nauk poznają konkretnych doradców, dostają namiary na miejsca pomocy

7. Maleje liczba par zawieranych sakrament małżeństwa, rośnie ilość par przygotowujących się do sakramentu małżeństwa będących już rodzicami (coraz częściej w rodzinie jest 2-3 dzieci) 

8. Finanse:
są jednakowe stawki dla narzeczonych w całej diecezji (w sytuacjach uzasadnionych istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za uczestnictwo)

9. NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
Pojawiają się fałszywe zaświadczenia. 
W naszej diecezji są wydawane jednolite zaświadczenia o ukończeniu nauk.
Zaświadczenia o ukończeniu przygotowania do Sakramentu Małżeństwa wystawione przez portal „nauki.pl”  są nie ważne.
Zgodnie z oświadczeniem Komisji ds. Rodziny  KEP oraz Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin z 30 czerwca 2014 r. nie mogą one być podstawą do zaliczenia nauk  przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce. Zastrzeżenia wobec nich:
     - forma uniemożliwia narzeczonym bezpośredni kontakt kapłanem i doradcami życia rodzinnego
     - nie posiadają imprimatur żadnego biskupa na przekazywanie treści
     - uczestnictwo w tych naukach bardzo często sprowadza się do puszczenia kolejnych filmików bez konieczności ich obejrzenia

10. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
     
W wydziale Duszpasterstwa Rodzin w dni robocze od 9.00 do 13.00, w środy dodatkowo od 13.30 do 15.30  osobiście lub  telefonicznie pod nr 734176645 albo mailowo pisząc na adres:  duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Dokonuje się w następujących etapach:

przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;
przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, jest poświadczone świadectwem;
przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym (najczęściej zawarciem zaręczyn).

Zaręczyny

Najbliższe rodziny (tj. rodzice, rodzeństwo i dziadkowie), spotykają się na skromnej uroczystości rodzinnej. Rodzice (a w ich braku osoby z najbliższej rodziny) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają sobie oblubieńcy, oświadczając, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo.

(por. nr 32 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim)

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa obejmuje:

spisanie protokołu przedślubnego
nauki przedślubne,
3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej
spotkanie z duszpasterzem,
dwie spowiedzi przedślubne.


Sprzątanie kościoła w Ustroniu Polanie

    O wysprzątanie naszej świątyni w następujące dni proszę Parafian według następującego porządku (w drugi i czwarty piątek miesiąca):

28.06.2024 - rejon: ul. Polańska od szkoły w kierunku Dobki, ul. Złocieni, Żarnowiec, Sucha, Furmańska, Ślepa, Jastrzębia, Orłowa, Wisła - Osiedle Tokarnia.
12.07.2024 - rejon pod wyciągiem na Czantorię: ul. Wiślańska, Papiernia, Pod Grapą, Baranowa, 3-Maja, Jodłowa, Jaworowa, Świerkowa, Grabowa, Bukowa, Topolowa, Klonowa, Brzozowa, Akacjowa.
26.07.2024 - rejon Jaszowca: ul. Wczasowa, Stroma, Turystyczna, Skalica, Równica, Wysznia, bloki przy ul. Chabrów i bloki przy ul. Polańskiej.
09.08.2024 - rejon: ul. Polańska od szkoły w kierunku Dobki, ul. Złocieni, Żarnowiec, Sucha, Furmańska, Ślepa, Jastrzębia, Orłowa, Wisła - Osiedle Tokarnia.
23.08.2024 - rejon pod wyciągiem na Czantorię: ul. Wiślańska, Papiernia, Pod Grapą, Baranowa, 3-Maja, Jodłowa, Jaworowa, Świerkowa, Grabowa, Bukowa, Topolowa, Klonowa, Brzozowa, Akacjowa.
13.09.2024 - rejon Jaszowca: ul. Wczasowa, Stroma, Turystyczna, Skalica, Równica, Wysznia, bloki przy ul. Chabrów i bloki przy ul. Polańskiej.
27.09.2024 - rejon: ul. Polańska od szkoły w kierunku Dobki, ul. Złocieni, Żarnowiec, Sucha, Furmańska, Ślepa, Jastrzębia, Orłowa, Wisła - Osiedle Tokarnia.
11.10.2024 - rejon pod wyciągiem na Czantorię: ul. Wiślańska, Papiernia, Pod Grapą, Baranowa, 3-Maja, Jodłowa, Jaworowa, Świerkowa, Grabowa, Bukowa, Topolowa, Klonowa, Brzozowa, Akacjowa.
08.11.2024 - rejon Jaszowca: ul. Wczasowa, Stroma, Turystyczna, Skalica, Równica, Wysznia, bloki przy ul. Chabrów i bloki przy ul. Polańskiej.
22.11.2024 - rejon: ul. Polańska od szkoły w kierunku Dobki, ul. Złocieni, Żarnowiec, Sucha, Furmańska, Ślepa, Jastrzębia, Orłowa, Wisła - Osiedle Tokarnia.
23.02.2024 - rejon pod wyciągiem na Czantorię: ul. Wiślańska, Papiernia, Pod Grapą, Baranowa, 3-Maja, Jodłowa, Jaworowa, Świerkowa, Grabowa, Bukowa, Topolowa, Klonowa, Brzozowa, Akacjowa.
13.12.2024 - rejon Jaszowca: ul. Wczasowa, Stroma, Turystyczna, Skalica, Równica, Wysznia, bloki przy ul. Chabrów i bloki przy ul. Polańskiej.
20.12.2024 - rejon: ul. Polańska od szkoły w kierunku Dobki, ul. Złocieni, Żarnowiec, Sucha, Furmańska, Ślepa, Jastrzębia, Orłowa, Wisła - Osiedle Tokarnia (przed Świętami Bożego Narodzenia)


Informacje Duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych

2 NIEDZIELE MIESIĄCA – MSZA ŚWIĘTA W BIELSKU-BIAŁEJ – w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Aleksandrowicach o godzinie 15:30.
Prowadzi ks. Krzysztof Bojan.

3 NIEDZIELE MIESIĄCA – MSZA ŚWIĘTA W OŚWIĘCIMIU – w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego o godzinie 14:30.
Prowadzi ks. Marcin Moskal.

Po Mszy Świętej krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólne spotkanie "przy kawie".

W roku formacyjnym (2023/24), będziemy omawiać na poszczególnych spotkaniach temat: Tajemnica Miłosierdzia.

„Człowiek powołany jest do świadomego wypełnienia mądrego i pełnego miłości zamysłu Bożego (…) Formuje się dzień po dniu, podejmuje liczne i dobrowolne decyzje: dlatego poznaje, miłuje i czyni dobro moralne odpowiednio do etapów swego rozwoju” (FC 34).

1. Tęsknota za pojednaniem. Nawrócenie i pokuta. (1- 4)
2. Przypowieść o pojednaniu (Łk 15, 11-32) - (5-6).
3. U źródeł pojednania. (7-9)
4. Inicjatywa Boga i posługa Kościoła. (10-12)
5. Miłość większa niż grzech. (13-14)
6. Złożoność grzechu. (15-17)
7. Zanik poczucia grzechu. (18)
8. Środki i drogi prowadzące do pokuty i pojednania. (24-27)

W nawiasach numery w Adhortacji Apostolskiej Reconciliatio et Paenitentia. O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła. Na podstawie tego dokumentu, zostaną opracowane treści omawiane na spotkaniach.

Zapraszam


Przypominam, że Komunię Świętą wierni mają prawo przyjąć zarówno do ust jak i na rękę. Sposób udzielania Komunii Świętej na rękę jest zalecany.

Każdy, kto będzie przyjmował Najświętszą Hostię na dłoń, niech pamięta o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń, podtrzymywaną przez prawą, a następnie stojąc przed kapłanem prawą ręką włożyć hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.


Postawy uczestników Eucharystii - wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego

„Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii: wyrażają one bowiem i kształtują duchowe przeżycia uczestniczących” (OWMR 42).
Wierni stoją: od wejścia kapłana aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby, aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy świętej.
Wierni mogą siedzieć: w czasie czytań i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii; w czasie przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii świętej i milczenia po niej.
Wierni klęczą: w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni klękają na epiklezę, a wstają przed aklamacją po przeistoczeniu); na słowa: Oto Baranek Boży; Panie, nie jestem godzien; mogą klęczeć w czasie przyjmowania Komunii świętej, jeżeli taka forma została przyjęta we wspólnocie; mogą klęczeć od śpiewu Święty do doksologii: Przez Chrystusa, z Chrystusem, jeśli taki zwyczaj istnieje we wspólnocie (zob. OWMR 43).
Ludzie w starszym wieku, słabi i chorzy, mogą siedzieć w czasie całej Mszy świętej i nie należy ich niepokoić. Podobnie w kaplicach szpitali i zakładów specjalnych trzeba uwzględnić stan zdrowia uczestników.


Zaległe opłaty grobowe:

O kontakt z Kancelarią Parafialną (piątek, od 13.00 do 15.00) i uiszczenie zaległych opłat grobowych prosimy Opiekunów następujących grobów:
+ Zofia Gawlas
+ Bronisław Gawlas
+ Maria Herczyk
+ Aniela Kramarz
+ Urszula Baron
+ Zygmunt Kubas
+ Monika Kubas
+ Aleksander Pęczek
+ Stanisława Pęczek
+ Paweł Macura
+ Jan Bojko
+ Franciszek Haratyk
+ Maria Cieńciała
+ Jerzy Cieńciała
+ Helena Herzyk
+ Karol Herzyk
+ Krzysztof Cieślar
+ Jerzy Oleksiak
+ Emil Fober
+ Jerzy Śliż
+ Helena Branecka
+ Rudolf Kawulok
+ Karol Małysz



TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTEJ


Zob.: Msza w TV na żywo - Transmisja Mszy Świętej w telewizji w niedzielę, w dni powszednie


Zob.: Msza w radiu na żywo - Msze Święte w radio


Zob.: Msza online - Transmisja na żywo, Msze Święte online

Pełny dostępny wykaz Mszy świętych, łącznie z transmisjami internetowymi:

https://episkopat.pl/msze-swiete-transmisje/



Komunia duchowa


Kiedy ci w trudnych i zawiłych okolicznościach potrzeba siły i męstwa do podołania ciężkim zadaniom, przeciw którym buntuje się twe wrodzone lenistwo lub zwykła małoduszność, to szukaj tej siły ducha w komunii duchowej, jak jej szukali święci, idąc na męki i na śmierć męczeńską.

Nie zawsze możesz przystąpić do komunii sakramentalnej, lecz zawsze i w każdej chwili możesz się wzmocnić komunią duchową. Więc wołaj z głębi duszy:

Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

Św. Tomasz mówi: „Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa”. Czcigodną siostrę Agatę od Krzyża, Trzeciego Zakonu św. Dominika, Pan Jezus sam nauczył przyjmowania komunii duchowej, która polega na łączeniu się z Nim myślą i sercem. Odprawiała to ćwiczenie z tak miłosnym uczuciem, iż jej się zdawało, że nie swoim, lecz Sercem Jezusa oddycha. Św. Sobór Trydencki pochwala zwyczaj przyjmowania komunii duchownej i wiernych do niej zachęca. Pan Jezus pokazał się raz siostrze Pauli Maresca, załozycielce klasztoru Sióstr św. Katarzyny Seneńskiej w Neapolu i pokazał jej dwa kielichy, jeden złoty, a drugi srebrny, mówiąc: „W złotym kielichu składam Twoje Komunie sakramentalne, a w srebrnym duchowne”. Bł. Joannie od Krzyża powiedział Pan Jezus, iż przy każdej komunii duchownej daje jej prawie tak wielkie łaski, jak przy komunii sakramentalnej.
 
Ojciec Paweł Fabriz T.J. mówi, iż komunie duchowe w szczególniejszy sposób  usposabiają dusze do ogólnej komunii sakramentalnej. Dlatego to święci tak często duchowo się komunikowali. „Gdyby mnie mój spowiednik nie nauczył tego sposobu łączenia się z Chrystusem – mówiła bł. Angela od Krzyża – nie miałabym odwagi i siły do życia, bo tam ją głównie czerpię”. To też sto razy przez dobę przyjmowała Pana Jezusa. Do przyjmowania Pana Jezusa duchowo nie potrzeba ani się spowiadać, ani pościć, ani czasu wiele.
Widzisz więc, że ilekroć godnie i pobożnie przyjąłeś komunię duchową, tyle razy mógłbyś w spokoju ducha odejść z tego świata, aby tę ziemską i przemijającą komunię zamienić na niebieską i wiekuistą w oglądaniu Boga.

Nie zapominaj więc, że komunia duchowa jest także ogniskiem życia chrześcijańskiego, z którego miłość Boża promienieje dokoła i do niego garnąć się nam jak najczęściej należy w czasie naszej znojnej pracy nad własnym zbawieniem.

SKARBY NIEBA, 1928, Nihil obstat 1930 r.

Msze św. i nabożeństwa



W niedziele:

Kościół p.w. Dobrego Pasterza - 9:00, 11:00, 16:30


W dni powszednie:


Kościół p.w. Dobrego Pasterza lub kaplica św. Michała Archanioła w budynku probostwa - 18:00 (IV-IX), 17:00 (X-III)



Odpust parafialny w IV niedzielę Wielkanocy (Dobrego Pasterza)

Odpust ku czci św. Michała Archanioła (w kaplicy na probostwie) - 29 września

W każdą środę po Mszy świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W pierwsze czwartki miesiąca po Mszy świętej wieczornej modlitwy o powołania do służby Bożej w Kościele 

W pierwsze piątki miesiąca Msza święta przebłagalno-wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za niewdzięczność ludzką, jaka spotyka Jego Serce i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

W pierwsze soboty miesiąca o godz. 8.00 rozważanie na pierwszą sobotę i różaniec święty; Msza święta ok. 8.45

W każdy trzeci piątek miesiąca modlitwy do Miłosierdzia Bożego po Mszy świętej wieczornej

Każdego 22 dnia miesiąca po Mszy świętej modlitwy ku czci św. Jana Pawła II

Od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca Nabożeństwa Fatimskie o godz. 18.00 (17.00)

Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu przypada na dzień 20 maja



Kancelaria Parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy świętej

czyli od godz. 18.30 do godz. 19.00 (IV-IX) i od godz. 17.30 do godz. 18.00 (X-III)

Narzeczeni - po uprzednim umówieniu terminu

Intencje mszalne


Sobota 15.06.2024

18.00 - Za + Macieja Błanika (od najbliższych przyjaciół)

Nabożeństwo czerwcowe


Niedziela, 16.06.2024, XI Niedziela Zwykła

 9.00 - Dziękcz.-bł. w int. Krzysztofa z ok. 16. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej

11.00 - Za + Józefa Żur i ++ z rodziny Żur i Staniczek

16.30 - W intencji Parafian

Nabożeństwo czerwcowe


Poniedziałek 17.06.2024, wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

18.00 - Za + Bernarda Śpiewoka

Nabożeństwo czerwcowe


Wtorek 18.06.2024

18.00 - Za ++ teściów i + ciocię

Nabożeństwo czerwcowe


Środa 19.06.2024

18.00 - Za + Ryszarda Bulcewicza

Nabożeństwo czerwcowe i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 20.06.2024, zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

17.30 - Różaniec do Siedmiu Boleści NMP

18.00 - W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci: dla żyjących o potrzebne łaski, dla konających o łaskę dobrej śmierci a dla zmarłych o dar szczęśliwego życia wiecznego

Nabożeństwo czerwcowe


Piątek 21.06.2024, wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

18.00 - Za + ks. Alojzego Wencepla z ok. imienin

Nabożeństwo czerwcowe i modlitwy do Miłosierdzia Bożego


Sobota 22.06.2024

18.00 - Za + Karola Kozoka (od wnuczki Joanny z mężem Amadeuszem)

Nabożeństwo czerwcowe


Niedziela, 23.06.2024, XII Niedziela Zwykła

  9.00 - Za + Józefa Żur i ++ z rodziny Żur i Staniczek

11.00 - Za + ojca Bronisława Mostowika i ++ z rodziny

16.30 - Za + Macieja Błanika

Nabożeństwo czerwcowe



Czerwiec 2024r. - Intencja papieska: Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.


Czerwiec 2024r. - Intencja w naszej Parafii:

Módlmy się o pomyślne zakończenie inwestycji związanych z wymianą okien w naszej świątyni oraz budową parkingu przy cmentarzu oraz ścieżek cmentarnych.


Historia kościoła


Historia kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie

Etapy budowy kościoła

Jeszcze w 1981 r. na posesji przy aktywnym udziale parafian i wczasowiczów zostały zrobione porządki, ogrodzono teren, wybudowano wiatę i szopę na materiały budowlane.

1982 r.
19 marca 1982 r. na dawnej posesji rodziny Romanów powstały pierwsze wykopy, a w miesiąc później, tj. 29 kwietnia, kiedy dopiero dotarło do Ustronia pozwolenie Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na budowę kościoła, na placu budowy istniały już wykopy, a zaszałowane fundamenty czekały na zabetonowanie! Na początku lipca rozpoczęły się prace murarskie, by po trzech tygodniach były gotowe już ściany parteru budowli. 28 października zakończono betonowanie stropu nad parterem zaplecza katechetyczno-mieszkalnego, a w listopadzie zabetonowano cztery fundamenty filarów nośnych kościoła. 9 grudnia blacharze ukończyli przykrycie trzech dachów nad salkami. Jeszcze w grudniu zapoczątkowano prace związane z postawieniem ścian pierwszego piętra.

1983 r.
W styczniu ukończono murowanie ścian pierwszego piętra, a po świętach Wielkiej Nocy zabetonowany został strop wieńczący pierwsze piętro i w maju strop nad drugim piętrem. Również w maju tegoż roku wykonane zostały wykopy pod kościelną wieżę oraz zabetonowano ten fragment do stanu zerowego. W sierpniu wieża została zabetonowana do wysokości 9 metrów.

1984 r.
Do końca marca wykonano wykopy pod ściany zewnętrzne nowego kościoła. Na przełomie maja i czerwca zabetonowano ławy fundamentów, następnie przystąpiono do konstruowania szalunków dwóch pierwszych najniższych stropów kościoła, a także zabetonowane zostały słupy do wysokości 3 metrów. Począwszy od końca października do 6 listopada zabetonowano dwie najniższe części stropu kościoła.

1985 r.
Zabetonowano dwa następne środkowe części stropu kościoła, wymurowane zostały dwie kolejne ściany okalające kościół, skonstruowano szalunki pod środkową część stropu - w tym dwie najdłuższe ramy nośne. Wymurowano także ostatnią, największą część ściany okalającej kościół. Zabetonowana również została belka nadprożowa i jedna belka pozioma. 13 grudnia opady śniegu przerwały zaplanowane prace betoniarskie przy najwyższej części stropu.

1986 r.
Przez cały rok trwały prace wykończeniowe dachu kościoła. Wykonane zostało prezbiterium oraz zabetonowano kanały grzewcze. Ponadto zamontowane zostały okna oraz trwały prace przy betonowaniu wieży kościelnej. 5 listopada wieża została zwieńczona krzyżem (mierzy 11 metrów, a rozpiętość ramion sięga 5 m., waży ok. 2 ton. konstrukcja krzyża wykonanajest z kiątownika o wymiarach: 120x80x10 mm.), razem tworzą 45 metrowy znak kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza.

1987 r.
Wiosną dokończone zostały szalunki pod chóry kościelne. W pierwszym etapie zabetonowany został chór nad zakrystią, kotłownią i trzema środkowymi częściami kościoła. Podczas II etapu zabetonowany został chór nad kaplicą "Matki Boskiej z Dzieciątkiem". W tym roku stolarz wykonał ławki i boazerie w stanie surowym o powierzchni 1200 m2. 18 maja, w rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, z Przemyśla do Ustronia-Polany ks. Alojzy Wencepel przywiózł 4 dzwony o imionach: "święta Barbara i święty Michał", "Dobry Pasterz", "Matka Boska Wędrowniczka", "święty Piotr i święty Paweł". Łączna waga wszystkich czterech dzwonów wynosi 2100 kg. W niedzielę 2 sierpnia podczas mszy świętej o godz. 15.00, biskup ordynariusz dr Damian Zimoń wmurował kamień węgielny w wieżę nowego kościoła oraz poświęcił dzwony, które usadowione zostały na kościelnej wieży 14 września. Począwszy od lipca, a skończywszy na grudniu trwały prace związane z oknami kościoła. Od 19 do 22 grudnia zamontowane zostały wszystkie skrzydła do ram okiennych.

1988 r.
Od marca do grudnia trwały prace murarsko-tynkarkie we wnętrzu świątyni. Ocieplony został dach w polach roboczych nr 1, 3, 4, 5 - w polu nr 2 ze względu na cieknący dach, ocieplenie zostało przełożone na rok następny. W maju rozpoczęła się budowa przewiązki pomiędzy kościołem i zapleczem parafialnym. W tym roku nie udało się zakonserwować przeciwogniowo boazerii ze względu na konieczność sprowadzenia specjalnego środka chemicznego z Austrii. Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla kościoła namalowała będąca na wózku inwalidzkim niepełnosprawna solistka Opery śląskiej w Gliwicach - Hanna Rutkowska.

1989 r.
Na początku roku prowadzony był dalszy ciąg prac tynkarskich wewnątrz kościoła, a pomiędzy 20-25 lutym elektrycy położyli kilka kilometrów przewodów elektrycznych. Od 10 kwietnia rozpoczęły się prace konserwatorskie boazerii, malowanej kaponem i unithermem (Austria). By środek spełnił swoje należyte funkcje, musiał schnąć w temperaturze 25° C (z tego względu wnętrze kościoła było specjalnie ogrzewane). W kwietniu miało miejsce białkowanie świątyni, a na przełomie maja i czerwca założona została większa część boazerii. W ostatnich dniach września wykonane zostały lutnie (rury o dość dużym przekroju do tłoczenia ciepłego powietrza) do centralnego ogrzewania kościoła. W warsztacie stolarskim trwały prace związane z wykonaniem ołtarza, ambony, drzwi, a w warsztacie ślusarskim pan Józef Heczko tworzył tabernakulum. 24 listopada instalatorzy przyłączyli gaz do kościoła. Przez cały miesiąc listopad trwały prace wykończeniowe, zamontowane zostały balustrady na chórze, zaprawiono drzwi i krzyże zacheuszki. Trwały także prace dekoratorskie i porządkowe. Trwające od wiosny prace związane z ogrzewaniem świątyni zostają ukończone 24 listopada, kiedy to inż. Witold Bartnik uruchomił po raz pierwszy ogrzewanie gazowo-nadmuchowe.

1990 r.
W tym roku pan Franciszek Moskata wykonał posadzkę z łomu marmurowego, a stolarz pan Ludwik Podżorny wykonał większość z przewidzianych dla kościoła ławek.

1991 r.
Nadal układana była posadzka. Ponadto projektowanie organów na chórze rozpoczęli: inż. Robert Kopoczek i prof. Julian Gernbalski.

1992 r.
W lutym ukończone zostało układanie posadzki w kościele oraz zamontowano pierwszą część witraża Dobrego Pasterza.

1993 r.
W styczniu inż. Jan Rduch wykonał nową instalację nagłaśniającą w kościele. A w listopadzie państwo Zarzyccy zamontowali witraż - główną postać Dobrego Pasterza.

1994 r.
W Wielką Sobotę pod witrażem Dobrego Pasterza zamontowana została nowa chrzcielnica - wykonana przez artystów lwowskich pod kierunkiem Igora Jakubowskiego.

1995 r.
Przez cały rok trwały prace związane z budową kościelnych organów (organy wykonane zostały przez Zakład Organmistrzowski - Robert Kopoczek). W listopadzie cały teren został odwodniony. Do dnia 26 października 2002 r. nie zostały jeszcze zamknięte prace związane z budową kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie. Do zakończenia pozostało jeszcze dokończenie budowy organów, budowa drogi krzyżowej, mała architektura.

PARAFIA DOBREGO PASTERZA