PARAFIA DOBREGO PASTERZA

ul. Polańska 95, 43-450 Ustroń-Polana


Msze św. i nabożeństwa

Ogłoszenia parafialne


Uroczystość Najświętszej Trójcy, 04.06.2023r.


Składka przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii. Dziękuję za składane ofiary. Bóg zapłać!

Dziś odbywa się doroczna pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra do Skoczowa.

W poniedziałek, 5 czerwca - wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.

W środę, 7 czerwca - wspomnienie dowolne bł. Michała Tomaszka, prezbitera i męczennika.

W czwartek, 8 czerwca - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Msze święte będą o godz. 9.00, 11,00 oraz 16.30 i mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św.
Procesja przejdzie ulicami: Polańską, Wczasową, Chabrów i Polańską po Mszy świętej o godz. 9.00. 
Za udział w procesji eucharystycznej można uzyskać odpust zupełny.
Proszę o przygotowanie ołtarzy: I - mieszkańców okolic Remizy, ul. Wiślańskiej, rodziny spod wyciągu na Czantorię i z Poniwca, II - mieszkańców Jaszowca i okolic, III - rodziny z bloków przy Chabrów, nowych bloków i ul. Polańskiej do kościoła, IV - mieszkańców ul. Polańskiej od kościoła, ul. Złocieni, Żarnowca, Dobki i Os. Tokarnia.
W oktawie Bożego Ciała zapraszam do udziału w procesjach z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.

Na piątek, 9 czerwca, Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy od charakteru pokutnego tego dnia, w tym obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Korzystający z dyspensy zobowiązani są do podjęcia dowolnej formy pokuty w innej formie (np. odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego lub złożenie ofiary na misje, biednych lub na potrzeby uchodźców).

Dziękuję za wysprzątanie kościoła oraz porządki wokół świątyni.

Polecam prasę katolicką.


Parafia i wszystko co do niej należy jest naszym wspólnym dobrem.
Na nas wszystkich też spoczywa odpowiedzialność za rozwój dóbr duchowych i materialnych.
Dlatego wszystkim moim drogim Parafianom i miłym Gościom dziękuję za wspólną modlitwę, wszelką życzliwość i ofiary (również te przesyłane na konto naszej Parafii w Banku Spółdzielczym w Ustroniu nr 74 8129 0004 2001 0008 7896 0001 lub nr 30 8129 0004 2001 0008 7896 0017 - na remont dachu kościoła).

Bóg zapłać!


Parafia nasza poszukuje osób, które podjęłyby się prowadzenia spotkań dla młodzieży (szczególnie tej, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania). Wkrótce rozpoczyna się rejestracja uczestników Drugiej Edycji Szkoły Animatora Parafialnego.
   
     Co to?
Szkoła Animatora Parafialnego to cykl spotkań, podczas których w ramach warsztatów, konferencji, wykładów oraz wspólnej modlitwy, chcemy przygotować przyszłych Animatorów do prowadzenia spotkań w małych grupach, zwłaszcza w kontekście przygotowania Młodych do Sakramentu Bierzmowania.
   
    Kiedy i o której?
Spotkania odbywają się w soboty, w godzinach 9:00 – 15:30
Terminy spotkań:
11 marca
29 kwietnia
13 maja
27 maja
17 czerwca
   
    Gdzie?
Spotykamy się w budynku kurii bielsko-żywieckiej (Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5a)

    Ile to kosztuje?
Koszt Szkoły to 450 złotych. Pieniądze potrzebne nam są do zapewnienia uczestnikom obiadu, poczęstunku w przerwach zajęć, zakupu potrzebnych materiałów oraz wynagrodzenia dla prelegentów, gości i prowadzących warsztaty. Koszty pokryje kasa parafialna.
   
    Do kiedy zapisy?
Zapisujemy się do końca lutego.
UWAGA: aby ukończyć Szkołę i otrzymać błogosławieństwo Księdza Biskupa do posługi należy wziąć udział we wszystkich spotkaniach.
Link do formularza zgłoszeń znajduje się na końcu wiadomości.
   
     Co jest treścią spotkań?
Poniżej prezentujemy listę zajęć z poprzedniej edycji. Większość zapewne się powtórzy, mogą nastąpić drobne zmiany.
Warsztaty: „Komunikacja – no problem?” /p. Tomasz i Joanna Pal/
Warsztaty: „Emocje – jak z nimi współpracować?” /p. Marta Tomala/
Warsztaty: „Jak uwielbiać? Warsztaty z tworzenia i prowadzenia modlitwy uwielbienia” /Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa/
Warsztaty: „Prowadzenie spotkań w małych grupach – metodologia i nie tylko” /p. Karolina Drabińska, Ruch Światło-Życie/
Warsztaty: „Integracja i zabawa jako formy wspólnego czasu” /p. Justyna Hanzel i Bartłomiej Kołacz, Ruch Światło-Życie/
Warsztaty: „Jak napisać dobre świadectwo?” /Wspólnota Zacheusz/
Konferencja: „Modlitwa w życiu młodego chrześcijanina” /Ks. mgr Przemysław Guzior/
Konferencja: „Uwielbienie jako sposób modlitwy” /Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa/
Konferencja: „Świadectwo – klucz skutecznego głoszenia” /Wspólnota Zacheusz, p. Agata Łydzińska/
Konferencja: „O co chodzi z kerygmatem?” /Ks. mgr Przemysław Guzior/
Wykład: „Podstawy teologii fundamentalnej: wiara i objawienie” /Ks. dr hab. Krzysztof Sordyl/
Wykład: „Grzech, sumienie, moralność czynów ludzkich czyli podstawy teologii moralnej” /Ks. mgr Tomasz Drabek/
Wykład: „Biblia – praktyczny kurs obsługi Pisma Świętego podczas spotkań w grupach” /Ks. dr Dawid Surmiak/
   
    Link do zgłoszeń:

Ks. Kamil Kuchejda
Ks. Przemysław Guzior
Koordynatorzy Szkoły Animatora Parafialnego.

    Niniejszym zapraszam do zaangażowania się w to dzieło.


Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny.
Amen.


SPOWIEDŹ PO UKRAIŃSKU I ROSYJSKU
W Ustroniu w klasztorze Ojców Dominikanów (ul. Dominikańska 14) można wyspowiadać się w języku ukraińskim i rosyjskim. Po wcześniejszym zgłoszeniu, tel. +48 728 429 917.

Сповідь українською та російською мовами.
В  Устроні в монастирі Братів Домініканців (ul. Domikańska 14) можна сповідатися на українській та російській мовах. Завчасно попередити за номером: +48 728 429 917.

Исповедь на украинском и русском языках.
В Устроне в монастыре Братьев Доминиканцев (ul. Domikańska 14) можно исповедоваться на украинском и русском языках. О желании исповеди просим заранее сообщить по тел. +48 728 429 917
 

Nowa Rada Duszpasterska w Parafii Dobrego Pasterza

Zgodnie z dekretem Księdza Biskupa w naszej Parafii ustanowiona została nowa Rada Duszpasterska.
Do składu nowej Rady Parafialnej wybrani zostali, wg kolejności  alfabetycznej:
Chmielewski Włodzimierz
Figiel Joanna
Gomola–Godlewska Dorota
Gomola Wiktoria
Granda Arkadiusz
Hyrnik Jacek
Jurek Małgorzata
Kłósko Jacek
Kohut Bożena
Kohut Mateusz
Podejma Jerzy
Pustelnik Jan
Wasiak Grażyna
Zorychta Roman

Dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego rady i został nim p. Mateusz Kohut. Sekretarzem rady została p. Wiktoria Gomola. Wszyscy powołani na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej złożyli odpowiedną przysięgę.


Prace nad wymianą poszycia dachowego naszego kościoła Dobrego Pasterza

    W środę, 4 maja 2022r., rozpoczęte zostały pierwsze prace zmierzające do wymiany poszycia dachowego na naszej parafialnej świątyni. Prace rozpoczęto od oczyszczania koryt rynnowych nad głównym wejściem do kościoła.
W zamierzeniach jest wykorzystanie nowoczesnej technologii krycia dachu za pomocą membrany dającej absolutną szczelność.
Użyta zostanie folia dachowa do mechanicznego mocowania (Rhenofol CV). Rhenofol CV jest folią dachową produkowaną z miękkiego polichlorku winylu (PVC-P) zbrojonego włókniną syntetyczną. Folie dachowe Rhenofol CV ze względu na doskonałe właściwości materiałowe układa się jednowarstwowo. Kolejne rolki folii łączy się przez zgrzewanie gorącym powietrzem (po uprzednim zamocowaniu do podłoża konstrukcyjnego).
Stosuje się je jako zewnętrzne, podlegające bezpośrednim wpływom atmosferycznym, uszczelnienie dachowe w mechanicznie mocowanym układzie warstw bez obciążenia.
Jest ona odporna na warunki atmosferyczne, na promieniowanie ultrafioletowe, trudnozapalna, odporna na promieniowanie cieplne, na zwykłe spaliny przemysłowe i grzewcze. Nie traci właściwości w bardzo długim okresie czasu.
    Proszę o duchowe i materialne wspieranie tej, ważnej dla naszej świątyni parafialnej, inwestycji.

    W czwartek, 27 kwietnia 2023r., podjęte zostały na nowo prace nad wymianą poszycia dachowego na naszym kościele parafialnym. Bezpieczeństwo i pomyślność tego dzieła zawierzamy Chrystusowi, Jego Najświętszej Matce oraz św. Józefowi i św. Michałowi Archaniołowi.


Informacje dla narzeczonych

Informacje dotyczące przygotowanie do sakramentu małżeństwa w Diecezji Bielsko - Żywieckiej  

1. Wszystkie pary zgłaszają się przez formularz internetowy na stronie nauki.rodzina.bielsko.pl. Informacje dla narzeczonych dostępne są również na stronie diecezja.bielsko.pl w zakładce „narzeczeni”. 

2. Po zgłoszeniu się, koordynatorka w danym rejonie, przedstawi terminy i formy dostosowane do możliwości i oczekiwań przygotowujących się do sakramentu. Parom w uzasadnionych przypadkach proponujemy przygotowanie indywidualne.

3. Staramy się podnosić jakość nauk i uatrakcyjniać ich formę, (forma „randkowa” nauk z czasem przeznaczonym na dialog w ramach pary, ilość uczestników ograniczona do 15 par w ramach jednego kursu, zestaw materiałów). 

4. Przyjmujemy na nauki wyłącznie osoby mieszkające na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej (konieczne jest aby na terenie diecezji mieszkało przynajmniej jedno z narzeczonych). 

5. Nauki i spotkania w poradni dostosowane są również do narzeczonych:
mających już „długi staż” bycia w związku
będących już rodzicami  
żyjących już w związku cywilnym
mieszkających za granicą
„nie mających czasu” na przygotowanie do sakramentu małżeństwa
chcących zawrzeć małżeństwo mieszane
powtórnie zawierających sakrament małżeństwa
mających „szybki termin” ślubu

6. Nauki nawet dla par „z dłuższym stażem”
     Podczas spotkań mogą: 
narzeczeni zweryfikować swoje oczekiwania 
wybrzmieć trudności z jakimi się zmagają np. uzależnień, dysfunkcji, błędy w wychowywaniu dzieci 
jeśli trwają już dłuższy czas w związku mogą dokonać podsumowania tego okresu i zastanowić się nad ew. korektami swojego postępowania
jeśli będzie taka potrzeba mogą poprosić o kontynuację rozmów w poradni bądź otrzymać propozycje przekierowania do specjalistów
doświadczyć „resetu” w przypadku ponownego małżeństwa 
uświadomić sobie pojawiające się różnice w przypadku małżeństw mieszkalnych 
w razie późniejszych trudności małżonkowie wiedzą do kogo mogą się zwrócić o pomoc – w czasie nauk poznają konkretnych doradców, dostają namiary na miejsca pomocy

7. Maleje liczba par zawieranych sakrament małżeństwa, rośnie ilość par przygotowujących się do sakramentu małżeństwa będących już rodzicami (coraz częściej w rodzinie jest 2-3 dzieci) 

8. Finanse:
są jednakowe stawki dla narzeczonych w całej diecezji (w sytuacjach uzasadnionych istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za uczestnictwo)

9. NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
Pojawiają się fałszywe zaświadczenia. 
W naszej diecezji są wydawane jednolite zaświadczenia o ukończeniu nauk.
Zaświadczenia o ukończeniu przygotowania do Sakramentu Małżeństwa wystawione przez portal „nauki.pl”  są nie ważne.
Zgodnie z oświadczeniem Komisji ds. Rodziny  KEP oraz Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin z 30 czerwca 2014 r. nie mogą one być podstawą do zaliczenia nauk  przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce. Zastrzeżenia wobec nich:
     - forma uniemożliwia narzeczonym bezpośredni kontakt kapłanem i doradcami życia rodzinnego
     - nie posiadają imprimatur żadnego biskupa na przekazywanie treści
     - uczestnictwo w tych naukach bardzo często sprowadza się do puszczenia kolejnych filmików bez konieczności ich obejrzenia

10. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
     
W wydziale Duszpasterstwa Rodzin w dni robocze od 9.00 do 13.00, w środy dodatkowo od 13.30 do 15.30  osobiście lub  telefonicznie pod nr 734176645 albo mailowo pisząc na adres:  duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Dokonuje się w następujących etapach:

przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;
przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, jest poświadczone świadectwem;
przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym (najczęściej zawarciem zaręczyn).

Zaręczyny

Najbliższe rodziny (tj. rodzice, rodzeństwo i dziadkowie), spotykają się na skromnej uroczystości rodzinnej. Rodzice (a w ich braku osoby z najbliższej rodziny) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają sobie oblubieńcy, oświadczając, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo.

(por. nr 32 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim)

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa obejmuje:

spisanie protokołu przedślubnego
nauki przedślubne,
3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej
spotkanie z duszpasterzem,
dwie spowiedzi przedślubne.


Sprzątanie kościoła w Ustroniu Polanie

O wysprzątanie naszej świątyni w następujące dni proszę Parafian według następującego porządku (w drugi i czwarty piątek miesiąca):Informacje Duszpasterstwa Osób żyjących w związkach niesakramentalnych - spotkania 2022/2023

SPOTKANIA W ROKU 2022 i 2023:

2 NIEDZIELA MIESIĄCA - MSZA ŚWIĘTA W BIELSKU-BIAŁEJ – w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Aleksandrowicach o godz. 15.30. Prowadzi ks. Krzysztof Bojan.
3 NIEDZIELA MIESIĄCA - MSZA ŚWIĘTA W OŚWIĘCIMIU – w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego o godz. 14:30. Prowadzi ks. Marcin Moskal.
Po Mszy Świętej krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólne spotkanie "przy kawie".

Propozycje dziesięciu tematów na spotkania w cyklu miesięcznym dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych od września 2022 roku:

„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy” J 6, 27. Nie to co doczesne jest najważniejsze, ale to co prowadzi do życia wiecznego.
„Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu»” J 6, 33. Bóg jest Chlebem naszej codzienności i podstawą egzystencji człowieka. 
„Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” J 6, 35. Skoro Pan Jezus jest wstanie dać wszystko (w Nim jest pełnia życia), to ja muszę wykonać wysiłek pokonania (własnych słabości z łaską Bożą) drogi do Jezusa.
„Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę” J 6, 37. Jeżeli człowiek doznał by odrzucenia Boga, to tylko z własnej winy.
„Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym” J 6, 39. Bóg nie chce przegranej człowieka.
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” J 6, 51. Komunia Święta jest pokarmem nieśmiertelności.
„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” J 6, 56. Eucharystia jest warunkiem jedności z Chrystusem.
„Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu” Hbr 9, 13-14. Krew Chrystusa oczyszcza, ożywia, sprawia, że podejmujemy dobre czyny w jedności z Bogiem.
„On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” 1 P 2, 24. Dzięki ofierze Chrystusa staliśmy się na powrót zdrowi.
„A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili” Ap 7, 13-14. Za łaską Bożą słaby człowiek może doznać oczyszczenia, bo ma udział w Krwi Baranka.

Zapraszam na spotkania ks. Krzysztof Bojan


Przypominam, że Komunię Świętą wierni mają prawo przyjąć zarówno do ust jak i na rękę. Sposób udzielania Komunii Świętej na rękę jest zalecany.

Każdy, kto będzie przyjmował Najświętszą Hostię na dłoń, niech pamięta o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń, podtrzymywaną przez prawą, a następnie stojąc przed kapłanem prawą ręką włożyć hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.


Postawy uczestników Eucharystii - wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego

„Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii: wyrażają one bowiem i kształtują duchowe przeżycia uczestniczących” (OWMR 42).
Wierni stoją: od wejścia kapłana aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby, aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy świętej.
Wierni mogą siedzieć: w czasie czytań i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii; w czasie przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii świętej i milczenia po niej.
Wierni klęczą: w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni klękają na epiklezę, a wstają przed aklamacją po przeistoczeniu); na słowa: Oto Baranek Boży; Panie, nie jestem godzien; mogą klęczeć w czasie przyjmowania Komunii świętej, jeżeli taka forma została przyjęta we wspólnocie; mogą klęczeć od śpiewu Święty do doksologii: Przez Chrystusa, z Chrystusem, jeśli taki zwyczaj istnieje we wspólnocie (zob. OWMR 43).
Ludzie w starszym wieku, słabi i chorzy, mogą siedzieć w czasie całej Mszy świętej i nie należy ich niepokoić. Podobnie w kaplicach szpitali i zakładów specjalnych trzeba uwzględnić stan zdrowia uczestników.


Zaległe opłaty grobowe:

O kontakt z Kancelarią Parafialną (piątek, od 13.00 do 15.00) i uiszczenie zaległych opłat grobowych prosimy Opiekunów następujących grobów:
+ Zofia Gawlas
+ Bronisław Gawlas
+ Helena Penkała
+ Maria Herczyk
+ Aniela Kramarz
+ Urszula Baron
+ Zygmunt Kubas
+ Monika Kubas
+ Aleksander Pęczek
+ Stanisława Pęczek
+ Paweł Macura
+ Jan Bojko
+ Franciszek Haratyk
+ Maria Cieńciała
+ Jerzy Cieńciała
+ Helena Herzyk
+ Karol Herzyk
+ Krzysztof Cieślar
+ Jerzy Oleksiak
+ Emil Fober
+ Jerzy Śliż
+ Helena Branecka
+ Rudolf Kawulok
+ Karol MałyszTRANSMISJE OGÓLNOPOLSKIE MSZY ŚWIĘTEJ

NIEDZIELA

Transmisje telewizyjne:

– godz. 7:00 – TVP 1 (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach)

– godz. 9:00 – Polsat News (Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie)

– godz. 9:30 – TV Trwam (Kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze)

– godz. 10:30 – Polsat Rodzina (Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie)

– godz. 10:55 – TVP 1 (Jasna Góra)

– godz. 13:00 – TVP Polonia

(Zob. też: https://programtv.naziemna.info/program/audycja/Transmisja+Mszy+%C5%9Awi%C4%99tej)


Transmisje radiowe:

godz. 8:00 – Dwójka (Polskie Radio) – transmisja liturgii Kościoła Greckokatolickiego

godz. 9:00 – Jedynka (Polskie Radio) – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

godz. 9:00 – Radio Maryja – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

godz. 19:00 – Jedynka (Polskie Radio) – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

(Zob. też: https://www.msze.info/informator/msze-w-radiu)


DZIEŃ POWSZEDNI

Transmisje telewizyjne:

codziennie, godz. 7:00 – TVP 1 – Msza Święta celebrowana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

codziennie, godz. 13:30 – Telewizja Trwam – Codzienna Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze  

codziennie, godz. 20:00 – TVP3 pasmo ogólnopolskie – Codzienna Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze


Transmisje radiowe:

codziennie, godz. 7:00 – Radio Maryja (Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu)


Pełny dostępny wykaz Mszy świętych, łącznie z transmisjami internetowymi:

https://episkopat.pl/msze-swiete-transmisje/


Komunia duchowa


Kiedy ci w trudnych i zawiłych okolicznościach potrzeba siły i męstwa do podołania ciężkim zadaniom, przeciw którym buntuje się twe wrodzone lenistwo lub zwykła małoduszność, to szukaj tej siły ducha w komunii duchowej, jak jej szukali święci, idąc na męki i na śmierć męczeńską.

Nie zawsze możesz przystąpić do komunii sakramentalnej, lecz zawsze i w każdej chwili możesz się wzmocnić komunią duchową. Więc wołaj z głębi duszy:

Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

Św. Tomasz mówi: „Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa”. Czcigodną siostrę Agatę od Krzyża, Trzeciego Zakonu św. Dominika, Pan Jezus sam nauczył przyjmowania komunii duchowej, która polega na łączeniu się z Nim myślą i sercem. Odprawiała to ćwiczenie z tak miłosnym uczuciem, iż jej się zdawało, że nie swoim, lecz Sercem Jezusa oddycha. Św. Sobór Trydencki pochwala zwyczaj przyjmowania komunii duchownej i wiernych do niej zachęca. Pan Jezus pokazał się raz siostrze Pauli Maresca, załozycielce klasztoru Sióstr św. Katarzyny Seneńskiej w Neapolu i pokazał jej dwa kielichy, jeden złoty, a drugi srebrny, mówiąc: „W złotym kielichu składam Twoje Komunie sakramentalne, a w srebrnym duchowne”. Bł. Joannie od Krzyża powiedział Pan Jezus, iż przy każdej komunii duchownej daje jej prawie tak wielkie łaski, jak przy komunii sakramentalnej.
 
Ojciec Paweł Fabriz T.J. mówi, iż komunie duchowe w szczególniejszy sposób  usposabiają dusze do ogólnej komunii sakramentalnej. Dlatego to święci tak często duchowo się komunikowali. „Gdyby mnie mój spowiednik nie nauczył tego sposobu łączenia się z Chrystusem – mówiła bł. Angela od Krzyża – nie miałabym odwagi i siły do życia, bo tam ją głównie czerpię”. To też sto razy przez dobę przyjmowała Pana Jezusa. Do przyjmowania Pana Jezusa duchowo nie potrzeba ani się spowiadać, ani pościć, ani czasu wiele.
Widzisz więc, że ilekroć godnie i pobożnie przyjąłeś komunię duchową, tyle razy mógłbyś w spokoju ducha odejść z tego świata, aby tę ziemską i przemijającą komunię zamienić na niebieską i wiekuistą w oglądaniu Boga.

Nie zapominaj więc, że komunia duchowa jest także ogniskiem życia chrześcijańskiego, z którego miłość Boża promienieje dokoła i do niego garnąć się nam jak najczęściej należy w czasie naszej znojnej pracy nad własnym zbawieniem.

SKARBY NIEBA, 1928, Nihil obstat 1930 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).
Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Msze św. i nabożeństwaW niedziele:

Kościół p.w. Dobrego Pasterza - 9:00, 11:00, 16:30


W dni powszednie:


Kościół p.w. Dobrego Pasterza - 18:00 (IV-IX), 17:00 (X-III)Odpust parafialny w IV niedzielę Wielkanocy (Dobrego Pasterza)

Odpust ku czci św. Michała Archanioła (w kaplicy na probostwie) - 29 września

W każdą środę po Mszy świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W pierwsze czwartki miesiąca po Mszy świętej wieczornej modlitwy o powołania do służby Bożej w Kościele 

W pierwsze piątki miesiąca Msza święta przebłagalno-wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za niewdzięczność ludzką, jaka spotyka Jego Serce i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

W pierwsze soboty miesiąca o godz. 8.00 rozważanie na pierwszą sobotę i różaniec święty; Msza święta ok. 8.45

W każdy trzeci piątek miesiąca modlitwy do Miłosierdzia Bożego po Mszy świętej wieczornej

Każdego 22 dnia miesiąca po Mszy świętej modlitwy ku czci św. Jana Pawła II

Od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca Nabożeństwa Fatimskie o godz. 18.00 (17.00)

Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu przypada na dzień 20 majaKancelaria Parafialna czynna jest od poniedziałku do soboty po wieczornej Mszy świętej

czyli od godz. 18.30 do godz. 19.00 (IV-IX) i od godz. 17.30 do godz. 18.00 (X-III)

Narzeczeni - po uprzednim umówieniu terminu

Intencje mszalne


Sobota 03.06.2023, pierwsza sobota miesiąca

  8.00 - Rozważanie na pierwszą sobotę miesiąca i różaniec święty

  8.45 - W int. wynagradzającej za obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi oraz za Róże Różańcowe o wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

18.00 - Za + Jana Czecha w XXII rocz. śm.

Nabożeństwo czerwcowe


Niedziela, 04.06.2023, uroczystość Najświętszej Trójcy

  9.00 - Dziękcz.-bł. w int. dzieci obchodzących rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, ich Rodziców, Chrzestnych i Bliskich o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej

11.00 - O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Kamila oraz Wiktorii i Mateusza a także o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

(o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków Sylwii i Mariusza Przybyło z okazji 10. rocz. ślubu)

16.30 - W int. Parafian

Nabożeństwo czerwcowe


Poniedziałek 05.06.2023, wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

18.00 - O ochronę Polski przed działaniami wojennymi na jej terytorium

Nabożeństwo czerwcowe


Wtorek 06.06.2023, wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, patrona naszej diecezji

18.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące (od p. Lidii Greń-Wajdzik)

Nabożeństwo czerwcowe


Środa 07.06.2023, wspomnienie dowolne bł. Michała Tomaszka, prezbitera i męczennika

18.00 - Za + Mirosława Figla w III rocz. śm.

Nabożeństwo czerwcowe i nowenna do NMP Nieustającej Pomocy


Czwartek 08.06.2023, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

  9.00 - Za ++ ojca Karola Kłósko i matkę Elżbietę

Procesja do czterech ołtarzy

11.00 - Za ++ Stefanię i Ludwika oraz syna Tadeusza Sikorę

16.30 - W int. Parafian

Nabożeństwo czerwcowe


Piątek 09.06.2023

18.00 - O ochronę Polski przed działaniami wojennymi na jej terytorium

Nabożeństwo czerwcowe


Sobota 10.06.2023

18.00 - Dziękcz.-bł. w int. Wojciecha Bogacza z ok. 35. rocz. urodzin i dla całej rodziny o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej oraz za ++ rodziców Marię i Władysława Londzin

Nabożeństwo czerwcowe


Niedziela, 11.06.2023, X Niedziela Zwykła

  9.00 - Dziękcz.-bł. w int. Krzysztofa z ok. 15. rocz. urodzin o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej

11.00 - Za ++ Anielę i Józefa Kral oraz Pawła i Rozalię Ochojskich w rocz. urodzin i śmierci

16.30 - Za + Henryka Białogłowicza w IV rocz. śm.

Nabożeństwo czerwcowe


Czerwiec 2023 - Intencja papieska: O zniesienie tortur

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.


Czerwiec 2023 - Intencja w naszej Parafii:

Módlmy się za młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania o łaskę prawdziwej pobożności i otwarcie na działanie Bożego Ducha.


Historia kościoła


Historia kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie

Etapy budowy kościoła

Jeszcze w 1981 r. na posesji przy aktywnym udziale parafian i wczasowiczów zostały zrobione porządki, ogrodzono teren, wybudowano wiatę i szopę na materiały budowlane.

1982 r.
19 marca 1982 r. na dawnej posesji rodziny Romanów powstały pierwsze wykopy, a w miesiąc później, tj. 29 kwietnia, kiedy dopiero dotarło do Ustronia pozwolenie Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na budowę kościoła, na placu budowy istniały już wykopy, a zaszałowane fundamenty czekały na zabetonowanie! Na początku lipca rozpoczęły się prace murarskie, by po trzech tygodniach były gotowe już ściany parteru budowli. 28 października zakończono betonowanie stropu nad parterem zaplecza katechetyczno-mieszkalnego, a w listopadzie zabetonowano cztery fundamenty filarów nośnych kościoła. 9 grudnia blacharze ukończyli przykrycie trzech dachów nad salkami. Jeszcze w grudniu zapoczątkowano prace związane z postawieniem ścian pierwszego piętra.

1983 r.
W styczniu ukończono murowanie ścian pierwszego piętra, a po świętach Wielkiej Nocy zabetonowany został strop wieńczący pierwsze piętro i w maju strop nad drugim piętrem. Również w maju tegoż roku wykonane zostały wykopy pod kościelną wieżę oraz zabetonowano ten fragment do stanu zerowego. W sierpniu wieża została zabetonowana do wysokości 9 metrów.

1984 r.
Do końca marca wykonano wykopy pod ściany zewnętrzne nowego kościoła. Na przełomie maja i czerwca zabetonowano ławy fundamentów, następnie przystąpiono do konstruowania szalunków dwóch pierwszych najniższych stropów kościoła, a także zabetonowane zostały słupy do wysokości 3 metrów. Począwszy od końca października do 6 listopada zabetonowano dwie najniższe części stropu kościoła.

1985 r.
Zabetonowano dwa następne środkowe części stropu kościoła, wymurowane zostały dwie kolejne ściany okalające kościół, skonstruowano szalunki pod środkową część stropu - w tym dwie najdłuższe ramy nośne. Wymurowano także ostatnią, największą część ściany okalającej kościół. Zabetonowana również została belka nadprożowa i jedna belka pozioma. 13 grudnia opady śniegu przerwały zaplanowane prace betoniarskie przy najwyższej części stropu.

1986 r.
Przez cały rok trwały prace wykończeniowe dachu kościoła. Wykonane zostało prezbiterium oraz zabetonowano kanały grzewcze. Ponadto zamontowane zostały okna oraz trwały prace przy betonowaniu wieży kościelnej. 5 listopada wieża została zwieńczona krzyżem (mierzy 11 metrów, a rozpiętość ramion sięga 5 m., waży ok. 2 ton. konstrukcja krzyża wykonanajest z kiątownika o wymiarach: 120x80x10 mm.), razem tworzą 45 metrowy znak kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza.

1987 r.
Wiosną dokończone zostały szalunki pod chóry kościelne. W pierwszym etapie zabetonowany został chór nad zakrystią, kotłownią i trzema środkowymi częściami kościoła. Podczas II etapu zabetonowany został chór nad kaplicą "Matki Boskiej z Dzieciątkiem". W tym roku stolarz wykonał ławki i boazerie w stanie surowym o powierzchni 1200 m2. 18 maja, w rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, z Przemyśla do Ustronia-Polany ks. Alojzy Wencepel przywiózł 4 dzwony o imionach: "święta Barbara i święty Michał", "Dobry Pasterz", "Matka Boska Wędrowniczka", "święty Piotr i święty Paweł". Łączna waga wszystkich czterech dzwonów wynosi 2100 kg. W niedzielę 2 sierpnia podczas mszy świętej o godz. 15.00, biskup ordynariusz dr Damian Zimoń wmurował kamień węgielny w wieżę nowego kościoła oraz poświęcił dzwony, które usadowione zostały na kościelnej wieży 14 września. Począwszy od lipca, a skończywszy na grudniu trwały prace związane z oknami kościoła. Od 19 do 22 grudnia zamontowane zostały wszystkie skrzydła do ram okiennych.

1988 r.
Od marca do grudnia trwały prace murarsko-tynkarkie we wnętrzu świątyni. Ocieplony został dach w polach roboczych nr 1, 3, 4, 5 - w polu nr 2 ze względu na cieknący dach, ocieplenie zostało przełożone na rok następny. W maju rozpoczęła się budowa przewiązki pomiędzy kościołem i zapleczem parafialnym. W tym roku nie udało się zakonserwować przeciwogniowo boazerii ze względu na konieczność sprowadzenia specjalnego środka chemicznego z Austrii. Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla kościoła namalowała będąca na wózku inwalidzkim niepełnosprawna solistka Opery śląskiej w Gliwicach - Hanna Rutkowska.

1989 r.
Na początku roku prowadzony był dalszy ciąg prac tynkarskich wewnątrz kościoła, a pomiędzy 20-25 lutym elektrycy położyli kilka kilometrów przewodów elektrycznych. Od 10 kwietnia rozpoczęły się prace konserwatorskie boazerii, malowanej kaponem i unithermem (Austria). By środek spełnił swoje należyte funkcje, musiał schnąć w temperaturze 25° C (z tego względu wnętrze kościoła było specjalnie ogrzewane). W kwietniu miało miejsce białkowanie świątyni, a na przełomie maja i czerwca założona została większa część boazerii. W ostatnich dniach września wykonane zostały lutnie (rury o dość dużym przekroju do tłoczenia ciepłego powietrza) do centralnego ogrzewania kościoła. W warsztacie stolarskim trwały prace związane z wykonaniem ołtarza, ambony, drzwi, a w warsztacie ślusarskim pan Józef Heczko tworzył tabernakulum. 24 listopada instalatorzy przyłączyli gaz do kościoła. Przez cały miesiąc listopad trwały prace wykończeniowe, zamontowane zostały balustrady na chórze, zaprawiono drzwi i krzyże zacheuszki. Trwały także prace dekoratorskie i porządkowe. Trwające od wiosny prace związane z ogrzewaniem świątyni zostają ukończone 24 listopada, kiedy to inż. Witold Bartnik uruchomił po raz pierwszy ogrzewanie gazowo-nadmuchowe.

1990 r.
W tym roku pan Franciszek Moskata wykonał posadzkę z łomu marmurowego, a stolarz pan Ludwik Podżorny wykonał większość z przewidzianych dla kościoła ławek.

1991 r.
Nadal układana była posadzka. Ponadto projektowanie organów na chórze rozpoczęli: inż. Robert Kopoczek i prof. Julian Gernbalski.

1992 r.
W lutym ukończone zostało układanie posadzki w kościele oraz zamontowano pierwszą część witraża Dobrego Pasterza.

1993 r.
W styczniu inż. Jan Rduch wykonał nową instalację nagłaśniającą w kościele. A w listopadzie państwo Zarzyccy zamontowali witraż - główną postać Dobrego Pasterza.

1994 r.
W Wielką Sobotę pod witrażem Dobrego Pasterza zamontowana została nowa chrzcielnica - wykonana przez artystów lwowskich pod kierunkiem Igora Jakubowskiego.

1995 r.
Przez cały rok trwały prace związane z budową kościelnych organów (organy wykonane zostały przez Zakład Organmistrzowski - Robert Kopoczek). W listopadzie cały teren został odwodniony. Do dnia 26 października 2002 r. nie zostały jeszcze zamknięte prace związane z budową kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie. Do zakończenia pozostało jeszcze dokończenie budowy organów, budowa drogi krzyżowej, mała architektura.

PARAFIA DOBREGO PASTERZA