PARAFIA DOBREGO PASTERZA

ul. Polańska 95, 43-450 Ustroń-Polana


Msze św. i nabożeństwa

Ogłoszenia parafialne


XXVI Niedziela Zwykła, 01.10.2023r.


Składka dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać za Waszą ofiarność.

Od dziś, 1 października, rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Będziemy je odprawiali w niedziele o godz. 16.00, a w dni powszednie o 16.30.

Od jutra, 2 października, Msze święte w dni powszednie będą o godz. 17.00.

Jutro - wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.

W środę, 4 października - wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się za wszystkich posługujących w Kościele i prosimy o dar nowych powołań do służby Bożej, a także uwielbiamy Najświętsze Serce Pana Jezusa oraz oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Okazja do spowiedzi, w dni powszednie, przed nabożeństwem różańcowym, od godz. 16.00.

W czwartek, 5 października - wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy.

W pierwszy piątek odwiedziny chorych i starszych Parafian, od godz. 8.45.

W sobotę, 7 października - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
Rano, od godz. 8.00, medytacja na pierwszą sobotę, potem różaniec i Msza święta.

W naszej Parafii trwa dziewięciotygodniowa nowenna przygotowująca nas do dobrego i owocnego przeżywania Misji Świętych, które zaplanowane są na dni między 19 a 26 listopada 2023r. Zachęcam wszystkich do włączenia się w tę modlitwę.

Polecam prasę katolicką.


XXVII Niedziela Zwykła, 08.10.2023r.


W diecezji bielsko-żywieckiej 7 października rozpoczęła się peregrynacja relikwii bł. Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci.
W czwartek, 12 października przybędą do parafii św. Klemensa w Ustroniu.
Plan peregrynacji jest następujący:
17.00 powitanie relikwii i obrazu w drzwiach kościoła
17.15 krótka prezentacja relikwii
17.30 Różaniec
18.00 Msza św. z kazaniem i świadectwem rodziny
19.00 możliwość indywidualnego uczczenia relikwii, modlitwa uwielbienia ze śpiewem kanonów
19.45 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i modlitwa rodziców za dzieci
20.15 adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez księdza i zawierzenie rodzin parafii za wstawiennictwem bł. Rodziny Ulmów
20.45 Apel Jasnogórski i zakończenie peregrynacji.

W piątek, 13 października, przypada wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.
Zapraszam na ostatnie nabożeństwo fatimskie. Początek o godz. 16.30, po różańcu i procesji wokół kościoła - Msza święta.

W przyszłą niedzielę, 15 października, będziemy obchodzić 23. Dzień Papieski.
Zbierane będą (do puszek) ofiary na fundusz stypendialny.
Jest to zarazem Dzień Dziecka Utraconego.

Nabożeństwa różańcowe odprawiamy w niedziele o godz. 16.00, a w dni powszednie o 16.30.

Okazja do spowiedzi, w dni powszednie, przed nabożeństwem różańcowym, od godz. 16.00.

W naszej Parafii trwa dziewięciotygodniowa nowenna przygotowująca nas do dobrego i owocnego przeżywania Misji Świętych, które zaplanowane są na dni między 19 a 26 listopada 2023r. Zachęcam wszystkich do włączenia się w tę modlitwę.

Polecam prasę katolicką.


Parafia i wszystko co do niej należy jest naszym wspólnym dobrem.
Na nas wszystkich też spoczywa odpowiedzialność za rozwój dóbr duchowych i materialnych.
Dlatego wszystkim moim drogim Parafianom i miłym Gościom dziękuję za wspólną modlitwę, wszelką życzliwość i ofiary (również te przesyłane na konto naszej Parafii w Banku Spółdzielczym w Ustroniu nr 74 8129 0004 2001 0008 7896 0001 lub nr 30 8129 0004 2001 0008 7896 0017 - na remont dachu kościoła).

Bóg zapłać!


MISJE ŚWIĘTE W PARAFII DOBRREGO PASTERZA W USTRONIU POLANIE, 19 – 26 XI 2023R.

Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się zazwyczaj co 10 lat. W naszej parafii ostatnie misje odbyły się w 2008 r. Misje to wyjątkowy czas szukania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.
 
To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o Miłosierdziu Boga względem człowieka. To wreszcie czas naprawienia relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy oraz bliższych i dalszych naszemu sercu.
 
Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swojej niezmierzonej miłości posłał Swojego Syna Jezusa Chrystusa, który na krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie.
 
Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.
 
Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeczności i małości. To czas nawrócenia, czyli powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od Boga. Jest to więc czas uznania grzechów.
 
Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych, zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko do wzrostu wiary. Dlatego możemy razem dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne, przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za siebie nawzajem. Możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla bliźnich.
 
Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to także czas odzyskania wiary przez wątpiących i odrzucających Boga, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im siły, aby zaufać Bożemu Miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.
 
Misje to czas dawania świadectwa. Księża, misjonarze, prowadzący nauki, rozważania i modlitwy misyjne to ludzie doświadczeni w wierze, ludzie, którzy doznali miłości Boga, często w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Pragną oni teraz zaświadczyć o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu decyzji, jak wyzwalał z różnych uzależnień, jak leczył choroby duszy. I jak nadal to wszystko czyni. Opowiedzą o wierze, nadziei i miłości płynących z raz podjętej i wciąż ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem ich życia i ich jedynym Zbawicielem.

Zapraszam, Wasz Proboszcz


MODLITWA W INTENCJI MISJI ŚWIĘTEJ

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji świętej, która odbędzie się w naszej Parafii. Spraw łaskawie, żeby ta Misja święta przyniosła Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!”

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć tę Misję świętą. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej Parafii.

Maryjo, Matko Boża i Ucieczko grzeszników, bądź Matką Parafii naszej i wspieraj nas prośbami Swymi.

Amen.


JAN PAWEŁ II. CYWILIZACJA ŻYCIA.
15 października – XXIII DZIEŃ PAPIESKI

Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Przy czym ta druga „kultura” zasługuje na ujęcie w cudzysłów, gdyż jest dokładnym przeciwieństwem tego co to słowo oznacza.
Życie pełne, obfitujące we wszelkie dobra! Któż z nas nie marzy o czymś takim? Niemożliwe? Oto obietnica Jezusa zapisana w Ewangelii wg. św. Jana: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). To zapewnienie Jezusa św. Papież Jan Paweł II cytuje już w pierwszych wersetach encykliki poświęconej wartości życia. I przypomniał, że „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa”. Od tych pierwszych słów pochodzi sam tytuł Encykliki: Ewangelia życia, Evangelium vitae. Tak, bo życie jest darem od Boga i to jest dla nas Radosna Nowina, Ewangelia.

Bóg udziela nam swoich darów zawsze w obfitości, Jego hojność nie zna granic. Owszem, całe bogactwo Bożego daru życia poznamy w pełni dopiero w wieczności. Pełnia życia człowieka „przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania człowieka, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga”. Tym niemniej rzutuje ona także na „wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej”. Tymi słowami wprowadza św. Jan Paweł II do lektury swojej encykliki na temat Radosnej Nowiny życia i zaprasza do szerzenia cywilizacji życia. Używanej zamiennie z terminem: kultura życia.

Kultura życia z kolei tworzy cywilizację miłości. Jakie to ważne dzisiaj, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się walka o ocalenie życia (jeśli tak będzie jeszcze w październiku 2023), o prawo do życia w wolności i w pełni właściwej dla miłości. Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Przy czym ta druga „kultura” zasługuje na ujęcie w cudzysłów, gdyż jest dokładnym przeciwieństwem tego co to słowo oznacza.

Św. Jan Paweł II wskazał konkretne środowiska, w których cywilizacja życia znajduje swój najbardziej żyzny grunt. Są nimi: rodzina, dzieci i młodzi.

Pierwszym i najważniejszym z nich, zdaniem Papieża Rodziny, jest rodzina. Choć i w rodzinie może dochodzić do bolesnego zderzenia cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Pisał o tym w Liście do Rodzin (nr 10). Papież zdaje sobie sprawę z tego, że „dziecko oznacza dla rodziców nowy trud, nowy zasób potrzeb i kosztów. Stąd też pokusa, ażeby go nie było”. Czasem postrzega się dziecko nie jako dar, ale jako kogoś, kto przychodzi zabierać, zająć miejsce którego i tak coraz mniej jest na świecie.

Czy jednak dziecko naprawdę niczego nie wnosi do rodziny i społeczeństwa? – pyta retorycznie Papież Rodziny. „Trudno temu zaprzeczyć. Dziecko obdarowuje sobą rodzinę. Jest darem dla rodzeństwa i dla rodziców. Dar życia staje się równocześnie darem dla samych dawców”.

W ten sposób także dzieci stają się przekazicielami Ewangelii życia. Przyczyniają się do szerzenia cywilizacji życia. Ewangelia życia staje się niemal Ewangelią dziecka. „Ewangelia jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku. Można by ją nawet w całości odczytywać jako Ewangelię dziecka”. Te słowa napisał w liście do dzieci blisko 75-letni wówczas papież.

Ewangelia dziecka staje się tym samym drogą szerzenia cywilizacji życia. Przywykliśmy sądzić, że zadaniem dorosłych jest ukazywanie dzieciom sztuki życia. Tymczasem może być też odwrotnie: dzieci też mogą czegoś nauczyć dorosłych. Jezus stawia dziecko jako wzór cech, które otwierają także dorosłym drogę do pełni życia w Królestwie Niebieskim. Cechy, które powinny charakteryzować dorosłych, znajdują się w sposób naturalny w dzieciach. Oto ich lista: „Niebo jest dla tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści” (Jan Paweł II List do dzieci).

Niezwykły urok bije ze słów, którymi Jan Paweł II określał dzieci w czasie Jubileuszu Rodzin w obchodzonym w Rzymie 2000 roku. Porównał dzieci do „wiosny rodziny i społeczeństwa”. Jakkolwiek trudno nam wczuć się w klimat tego porównania w samym środku jesieni, to jednak spróbujmy poczuć coś z jego smaku. A jest nim genialne w swojej intuicji zestawienie wiosennej pory roku i okresu dzieciństwa. O ile wiosna kojarzy się z „atmosferą pełną życia, kolorów, światła i śpiewu”, to dzieci noszą je w sobie w sposób spontaniczny i naturalny. Wiosna, jako pora rozkwitu życia, jest nośnikiem nadziei. Także dzieci są „nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia”.

Nie sposób w tym miejscu nie zadać pytania? Czy ktoś z takim pietyzmem i delikatnością kontemplujący urok dzieciństwa mógł dopuścić się zaniedbań w kwestii ochrony skrzywdzonych dzieci, o co bywa dziś oskarżany? Czy papież tak głęboko zanurzony w „Ewangelii dziecka”, mógł przyzwalać na zabijanie życia wiary w sercach dzieci niosących orędzie życia?

Po okresie dzieciństwa przychodzi młodość, a wraz z nią nowe szanse szerzenia cywilizacji życia. Młodość jest tym etapem życia w którym szczególnie mocno dochodzi do głosu „potencjalność konkretnego człowieczeństwa, w którą wpisany jest jakby cały projekt przyszłego życia”. W „Liście do młodych” (1985), z którego pochodzą te słowa, Jan Paweł II występuje także jako prawdziwy ambasador polskiej kultury. Młodzi z całego świata mogli wyczytać krótki epigramat Zygmunta Krasińskiego o młodości: „młodość … jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały”, gdyż  „kształt, jaki nadaje ona konkretnemu człowieczeństwu każdego młodego człowieka utrwala się w całym życiu”.

W młodych drzemie szczególnie silna „wola życia”, w ich marzeniach i nadziejach. Stąd prośba papieża, aby młodzi stawali się „prorokami życia”: „Bądźcie prorokami słowem i czynem, buntując się przeciw cywilizacji egoizmu, która często traktuje człowieka jako narzędzie zamiast jako cel, depcząc jego godność i uczucia w imię korzyści materialnej” (Orędzie na Orędzie na XI Światowy Dzień Młodzieży, Rzym, 31.03.1996). Powtórzy to wezwanie w Orędziu na Dzień Młodzieży 5 lat później. Sam będąc już w podeszłym wieku papież docenił typowe dla młodego wieku pragnienia życia czystego, pięknego, spełnionego: „Drodzy młodzi, niech was nie zadowala nic co jest poniżej najwyższych ideałów! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki, przelotne mody i propozycje, które was umniejszają. Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Boga, zdołacie uniknąć przeciętności i konformizmu, tak rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie”.

Widzimy z tego pobieżnego przeglądu, jak różnorakie środowiska i etapy szerzenia cywilizacji życia dostrzegał św. Jan Paweł II. To jest zadanie rodziny, to jest piękno dzieciństwa i projekt do urzeczywistniania przez młodych. Ponieważ Bóg powierza człowieka człowiekowi, każdy człowiek jest stróżem swego brata – napisze Jan Paweł II w pierwszych numerach encykliki Evangelium vitae. O ileż bardziej wszyscy jesteśmy wezwani, „aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki śmierci, zapanowała wreszcie nowa kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości”.

Opracował ks. Jarosław Wojtkun.


Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny.
Amen.


SPOWIEDŹ PO UKRAIŃSKU I ROSYJSKU
W Ustroniu w klasztorze Ojców Dominikanów (ul. Dominikańska 14) można wyspowiadać się w języku ukraińskim i rosyjskim. Po wcześniejszym zgłoszeniu, tel. +48 728 429 917.

Сповідь українською та російською мовами.
В  Устроні в монастирі Братів Домініканців (ul. Domikańska 14) можна сповідатися на українській та російській мовах. Завчасно попередити за номером: +48 728 429 917.

Исповедь на украинском и русском языках.
В Устроне в монастыре Братьев Доминиканцев (ul. Domikańska 14) можно исповедоваться на украинском и русском языках. О желании исповеди просим заранее сообщить по тел. +48 728 429 917
 

Nowa Rada Duszpasterska w Parafii Dobrego Pasterza

Zgodnie z dekretem Księdza Biskupa w naszej Parafii ustanowiona została nowa Rada Duszpasterska.
Do składu nowej Rady Parafialnej wybrani zostali, wg kolejności  alfabetycznej:
Chmielewski Włodzimierz
Figiel Joanna
Gomola–Godlewska Dorota
Gomola Wiktoria
Granda Arkadiusz
Hyrnik Jacek
Jurek Małgorzata
Kłósko Jacek
Kohut Bożena
Kohut Mateusz
Podejma Jerzy
Pustelnik Jan
Wasiak Grażyna
Zorychta Roman

Dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego rady i został nim p. Mateusz Kohut. Sekretarzem rady została p. Wiktoria Gomola. Wszyscy powołani na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej złożyli odpowiedną przysięgę.


Prace nad wymianą poszycia dachowego naszego kościoła Dobrego Pasterza

    W środę, 4 maja 2022r., rozpoczęte zostały pierwsze prace zmierzające do wymiany poszycia dachowego na naszej parafialnej świątyni. Prace rozpoczęto od oczyszczania koryt rynnowych nad głównym wejściem do kościoła.
W zamierzeniach jest wykorzystanie nowoczesnej technologii krycia dachu za pomocą membrany dającej absolutną szczelność.
Użyta zostanie folia dachowa do mechanicznego mocowania (Rhenofol CV). Rhenofol CV jest folią dachową produkowaną z miękkiego polichlorku winylu (PVC-P) zbrojonego włókniną syntetyczną. Folie dachowe Rhenofol CV ze względu na doskonałe właściwości materiałowe układa się jednowarstwowo. Kolejne rolki folii łączy się przez zgrzewanie gorącym powietrzem (po uprzednim zamocowaniu do podłoża konstrukcyjnego).
Stosuje się je jako zewnętrzne, podlegające bezpośrednim wpływom atmosferycznym, uszczelnienie dachowe w mechanicznie mocowanym układzie warstw bez obciążenia.
Jest ona odporna na warunki atmosferyczne, na promieniowanie ultrafioletowe, trudnozapalna, odporna na promieniowanie cieplne, na zwykłe spaliny przemysłowe i grzewcze. Nie traci właściwości w bardzo długim okresie czasu.
    Proszę o duchowe i materialne wspieranie tej, ważnej dla naszej świątyni parafialnej, inwestycji.

    W czwartek, 27 kwietnia 2023r., podjęte zostały na nowo prace nad wymianą poszycia dachowego na naszym kościele parafialnym. Bezpieczeństwo i pomyślność tego dzieła zawierzamy Chrystusowi, Jego Najświętszej Matce oraz św. Józefowi i św. Michałowi Archaniołowi.

W piątek, 29 września, zakończono prace nad wymianą poszycia dachowego w naszym kościele.


Informacje dla narzeczonych

Informacje dotyczące przygotowanie do sakramentu małżeństwa w Diecezji Bielsko - Żywieckiej  

1. Wszystkie pary zgłaszają się przez formularz internetowy na stronie nauki.rodzina.bielsko.pl. Informacje dla narzeczonych dostępne są również na stronie diecezja.bielsko.pl w zakładce „narzeczeni”. 

2. Po zgłoszeniu się, koordynatorka w danym rejonie, przedstawi terminy i formy dostosowane do możliwości i oczekiwań przygotowujących się do sakramentu. Parom w uzasadnionych przypadkach proponujemy przygotowanie indywidualne.

3. Staramy się podnosić jakość nauk i uatrakcyjniać ich formę, (forma „randkowa” nauk z czasem przeznaczonym na dialog w ramach pary, ilość uczestników ograniczona do 15 par w ramach jednego kursu, zestaw materiałów). 

4. Przyjmujemy na nauki wyłącznie osoby mieszkające na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej (konieczne jest aby na terenie diecezji mieszkało przynajmniej jedno z narzeczonych). 

5. Nauki i spotkania w poradni dostosowane są również do narzeczonych:
mających już „długi staż” bycia w związku
będących już rodzicami  
żyjących już w związku cywilnym
mieszkających za granicą
„nie mających czasu” na przygotowanie do sakramentu małżeństwa
chcących zawrzeć małżeństwo mieszane
powtórnie zawierających sakrament małżeństwa
mających „szybki termin” ślubu

6. Nauki nawet dla par „z dłuższym stażem”
     Podczas spotkań mogą: 
narzeczeni zweryfikować swoje oczekiwania 
wybrzmieć trudności z jakimi się zmagają np. uzależnień, dysfunkcji, błędy w wychowywaniu dzieci 
jeśli trwają już dłuższy czas w związku mogą dokonać podsumowania tego okresu i zastanowić się nad ew. korektami swojego postępowania
jeśli będzie taka potrzeba mogą poprosić o kontynuację rozmów w poradni bądź otrzymać propozycje przekierowania do specjalistów
doświadczyć „resetu” w przypadku ponownego małżeństwa 
uświadomić sobie pojawiające się różnice w przypadku małżeństw mieszkalnych 
w razie późniejszych trudności małżonkowie wiedzą do kogo mogą się zwrócić o pomoc – w czasie nauk poznają konkretnych doradców, dostają namiary na miejsca pomocy

7. Maleje liczba par zawieranych sakrament małżeństwa, rośnie ilość par przygotowujących się do sakramentu małżeństwa będących już rodzicami (coraz częściej w rodzinie jest 2-3 dzieci) 

8. Finanse:
są jednakowe stawki dla narzeczonych w całej diecezji (w sytuacjach uzasadnionych istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za uczestnictwo)

9. NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
Pojawiają się fałszywe zaświadczenia. 
W naszej diecezji są wydawane jednolite zaświadczenia o ukończeniu nauk.
Zaświadczenia o ukończeniu przygotowania do Sakramentu Małżeństwa wystawione przez portal „nauki.pl”  są nie ważne.
Zgodnie z oświadczeniem Komisji ds. Rodziny  KEP oraz Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin z 30 czerwca 2014 r. nie mogą one być podstawą do zaliczenia nauk  przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce. Zastrzeżenia wobec nich:
     - forma uniemożliwia narzeczonym bezpośredni kontakt kapłanem i doradcami życia rodzinnego
     - nie posiadają imprimatur żadnego biskupa na przekazywanie treści
     - uczestnictwo w tych naukach bardzo często sprowadza się do puszczenia kolejnych filmików bez konieczności ich obejrzenia

10. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
     
W wydziale Duszpasterstwa Rodzin w dni robocze od 9.00 do 13.00, w środy dodatkowo od 13.30 do 15.30  osobiście lub  telefonicznie pod nr 734176645 albo mailowo pisząc na adres:  duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Dokonuje się w następujących etapach:

przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;
przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, jest poświadczone świadectwem;
przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym (najczęściej zawarciem zaręczyn).

Zaręczyny

Najbliższe rodziny (tj. rodzice, rodzeństwo i dziadkowie), spotykają się na skromnej uroczystości rodzinnej. Rodzice (a w ich braku osoby z najbliższej rodziny) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają sobie oblubieńcy, oświadczając, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo.

(por. nr 32 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim)

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa obejmuje:

spisanie protokołu przedślubnego
nauki przedślubne,
3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej
spotkanie z duszpasterzem,
dwie spowiedzi przedślubne.


Sprzątanie kościoła w Ustroniu Polanie

O wysprzątanie naszej świątyni w następujące dni proszę Parafian według następującego porządku (w drugi i czwarty piątek miesiąca):Informacje Duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych

2 NIEDZIELE MIESIĄCA – MSZA ŚWIĘTA W BIELSKU-BIAŁEJ – w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Aleksandrowicach o godzinie 15:30.
Prowadzi ks. Krzysztof Bojan.

3 NIEDZIELE MIESIĄCA – MSZA ŚWIĘTA W OŚWIĘCIMIU – w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego o godzinie 14:30.
Prowadzi ks. Marcin Moskal.

Po Mszy Świętej krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólne spotkanie "przy kawie".

W roku formacyjnym (2023/24), będziemy omawiać na poszczególnych spotkaniach temat: Tajemnica Miłosierdzia.

„Człowiek powołany jest do świadomego wypełnienia mądrego i pełnego miłości zamysłu Bożego (…) Formuje się dzień po dniu, podejmuje liczne i dobrowolne decyzje: dlatego poznaje, miłuje i czyni dobro moralne odpowiednio do etapów swego rozwoju” (FC 34).

1. Tęsknota za pojednaniem. Nawrócenie i pokuta. (1- 4)
2. Przypowieść o pojednaniu (Łk 15, 11-32) - (5-6).
3. U źródeł pojednania. (7-9)
4. Inicjatywa Boga i posługa Kościoła. (10-12)
5. Miłość większa niż grzech. (13-14)
6. Złożoność grzechu. (15-17)
7. Zanik poczucia grzechu. (18)
8. Środki i drogi prowadzące do pokuty i pojednania. (24-27)

W nawiasach numery w Adhortacji Apostolskiej Reconciliatio et Paenitentia. O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła. Na podstawie tego dokumentu, zostaną opracowane treści omawiane na spotkaniach.

Zapraszam


Przypominam, że Komunię Świętą wierni mają prawo przyjąć zarówno do ust jak i na rękę. Sposób udzielania Komunii Świętej na rękę jest zalecany.

Każdy, kto będzie przyjmował Najświętszą Hostię na dłoń, niech pamięta o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń, podtrzymywaną przez prawą, a następnie stojąc przed kapłanem prawą ręką włożyć hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.


Postawy uczestników Eucharystii - wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego

„Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii: wyrażają one bowiem i kształtują duchowe przeżycia uczestniczących” (OWMR 42).
Wierni stoją: od wejścia kapłana aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby, aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy świętej.
Wierni mogą siedzieć: w czasie czytań i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii; w czasie przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii świętej i milczenia po niej.
Wierni klęczą: w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni klękają na epiklezę, a wstają przed aklamacją po przeistoczeniu); na słowa: Oto Baranek Boży; Panie, nie jestem godzien; mogą klęczeć w czasie przyjmowania Komunii świętej, jeżeli taka forma została przyjęta we wspólnocie; mogą klęczeć od śpiewu Święty do doksologii: Przez Chrystusa, z Chrystusem, jeśli taki zwyczaj istnieje we wspólnocie (zob. OWMR 43).
Ludzie w starszym wieku, słabi i chorzy, mogą siedzieć w czasie całej Mszy świętej i nie należy ich niepokoić. Podobnie w kaplicach szpitali i zakładów specjalnych trzeba uwzględnić stan zdrowia uczestników.


Zaległe opłaty grobowe:

O kontakt z Kancelarią Parafialną (piątek, od 13.00 do 15.00) i uiszczenie zaległych opłat grobowych prosimy Opiekunów następujących grobów:
+ Zofia Gawlas
+ Bronisław Gawlas
+ Helena Penkała
+ Maria Herczyk
+ Aniela Kramarz
+ Urszula Baron
+ Zygmunt Kubas
+ Monika Kubas
+ Aleksander Pęczek
+ Stanisława Pęczek
+ Paweł Macura
+ Jan Bojko
+ Franciszek Haratyk
+ Maria Cieńciała
+ Jerzy Cieńciała
+ Helena Herzyk
+ Karol Herzyk
+ Krzysztof Cieślar
+ Jerzy Oleksiak
+ Emil Fober
+ Jerzy Śliż
+ Helena Branecka
+ Rudolf Kawulok
+ Karol MałyszTRANSMISJE OGÓLNOPOLSKIE MSZY ŚWIĘTEJ

NIEDZIELA

Transmisje telewizyjne:

– godz. 7:00 – TVP 1 (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach)

– godz. 9:00 – Polsat News (Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie)

– godz. 9:30 – TV Trwam (Kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze)

– godz. 10:30 – Polsat Rodzina (Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie)

– godz. 10:55 – TVP 1 (Jasna Góra)

– godz. 13:00 – TVP Polonia

(Zob. też: https://programtv.naziemna.info/program/audycja/Transmisja+Mszy+%C5%9Awi%C4%99tej)


Transmisje radiowe:

godz. 8:00 – Dwójka (Polskie Radio) – transmisja liturgii Kościoła Greckokatolickiego

godz. 9:00 – Jedynka (Polskie Radio) – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

godz. 9:00 – Radio Maryja – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

godz. 19:00 – Jedynka (Polskie Radio) – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

(Zob. też: https://www.msze.info/informator/msze-w-radiu)


DZIEŃ POWSZEDNI

Transmisje telewizyjne:

codziennie, godz. 7:00 – TVP 1 – Msza Święta celebrowana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

codziennie, godz. 13:30 – Telewizja Trwam – Codzienna Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze  

codziennie, godz. 20:00 – TVP3 pasmo ogólnopolskie – Codzienna Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze


Transmisje radiowe:

codziennie, godz. 7:00 – Radio Maryja (Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu)


Pełny dostępny wykaz Mszy świętych, łącznie z transmisjami internetowymi:

https://episkopat.pl/msze-swiete-transmisje/


Komunia duchowa


Kiedy ci w trudnych i zawiłych okolicznościach potrzeba siły i męstwa do podołania ciężkim zadaniom, przeciw którym buntuje się twe wrodzone lenistwo lub zwykła małoduszność, to szukaj tej siły ducha w komunii duchowej, jak jej szukali święci, idąc na męki i na śmierć męczeńską.

Nie zawsze możesz przystąpić do komunii sakramentalnej, lecz zawsze i w każdej chwili możesz się wzmocnić komunią duchową. Więc wołaj z głębi duszy:

Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

Św. Tomasz mówi: „Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa”. Czcigodną siostrę Agatę od Krzyża, Trzeciego Zakonu św. Dominika, Pan Jezus sam nauczył przyjmowania komunii duchowej, która polega na łączeniu się z Nim myślą i sercem. Odprawiała to ćwiczenie z tak miłosnym uczuciem, iż jej się zdawało, że nie swoim, lecz Sercem Jezusa oddycha. Św. Sobór Trydencki pochwala zwyczaj przyjmowania komunii duchownej i wiernych do niej zachęca. Pan Jezus pokazał się raz siostrze Pauli Maresca, załozycielce klasztoru Sióstr św. Katarzyny Seneńskiej w Neapolu i pokazał jej dwa kielichy, jeden złoty, a drugi srebrny, mówiąc: „W złotym kielichu składam Twoje Komunie sakramentalne, a w srebrnym duchowne”. Bł. Joannie od Krzyża powiedział Pan Jezus, iż przy każdej komunii duchownej daje jej prawie tak wielkie łaski, jak przy komunii sakramentalnej.
 
Ojciec Paweł Fabriz T.J. mówi, iż komunie duchowe w szczególniejszy sposób  usposabiają dusze do ogólnej komunii sakramentalnej. Dlatego to święci tak często duchowo się komunikowali. „Gdyby mnie mój spowiednik nie nauczył tego sposobu łączenia się z Chrystusem – mówiła bł. Angela od Krzyża – nie miałabym odwagi i siły do życia, bo tam ją głównie czerpię”. To też sto razy przez dobę przyjmowała Pana Jezusa. Do przyjmowania Pana Jezusa duchowo nie potrzeba ani się spowiadać, ani pościć, ani czasu wiele.
Widzisz więc, że ilekroć godnie i pobożnie przyjąłeś komunię duchową, tyle razy mógłbyś w spokoju ducha odejść z tego świata, aby tę ziemską i przemijającą komunię zamienić na niebieską i wiekuistą w oglądaniu Boga.

Nie zapominaj więc, że komunia duchowa jest także ogniskiem życia chrześcijańskiego, z którego miłość Boża promienieje dokoła i do niego garnąć się nam jak najczęściej należy w czasie naszej znojnej pracy nad własnym zbawieniem.

SKARBY NIEBA, 1928, Nihil obstat 1930 r.

Msze św. i nabożeństwaW niedziele:

Kościół p.w. Dobrego Pasterza - 9:00, 11:00, 16:30


W dni powszednie:


Kościół p.w. Dobrego Pasterza lub kaplica św. Michała Archanioła w budynku probostwa - 18:00 (IV-IX), 17:00 (X-III)Odpust parafialny w IV niedzielę Wielkanocy (Dobrego Pasterza)

Odpust ku czci św. Michała Archanioła (w kaplicy na probostwie) - 29 września

W każdą środę po Mszy świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W pierwsze czwartki miesiąca po Mszy świętej wieczornej modlitwy o powołania do służby Bożej w Kościele 

W pierwsze piątki miesiąca Msza święta przebłagalno-wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za niewdzięczność ludzką, jaka spotyka Jego Serce i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

W pierwsze soboty miesiąca o godz. 8.00 rozważanie na pierwszą sobotę i różaniec święty; Msza święta ok. 8.45

W każdy trzeci piątek miesiąca modlitwy do Miłosierdzia Bożego po Mszy świętej wieczornej

Każdego 22 dnia miesiąca po Mszy świętej modlitwy ku czci św. Jana Pawła II

Od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca Nabożeństwa Fatimskie o godz. 18.00 (17.00)

Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu przypada na dzień 20 majaKancelaria Parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy świętej

czyli od godz. 18.30 do godz. 19.00 (IV-IX) i od godz. 17.30 do godz. 18.00 (X-III)

Narzeczeni - po uprzednim umówieniu terminu

Intencje mszalne


Wtorek 03.10.2023

16.30 - Nabożeństwo różańcowe

ok. 17.00 - Za + Franciszkę Gołek w V rocz. śm.


Środa 04.10.2023, wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

16.30 - Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy i nabożeństwo różańcowe

ok. 17.00 - Za ++ Juliana Marka z córką Małgorzatą


Czwartek 05.10.2023, wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, I czwartek miesiąca

16.30 - Nabożeństwo różańcowe

ok. 17.00 - W int. kapłanów i o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej w Kościele


Piątek 06.10.2023, I piątek miesiąca

16.30 - Nabożenstwo do NSPJ i różańcowe

ok. 17.00 - Przebłagalno-wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za niewdzięczność ludzką, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, za wzgardy, lekceważenia i świętokradztwa, za grzechy nasze i całego świata


Sobota 07.10.2023, wspomnienie NMP Różańcowej, I sobota miesiąca

  8.00 - Rozważanie na pierwszą sobotę miesiąca i różaniec święty

 8.45 - W int. wynagradzającej za obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi oraz za Róże Różańcowe o wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

16.30 - Nabożeństwo różańcowe

ok. 17.00 - O uwielbienie Boga Ojca, aby był znany, kochany i szczególnie czczony w sercach wszystkich ludzi jako Ojciec całej ludzkości


Niedziela, 08.10.2023, XXVII Niedziela Zwykła

  9.00 - Za + Edytę Michalec

11.00 - Za + Bogusławę Kral-Mrowiec i ++ z rodziny

16.00 - Nabożeństwo różańcowe

ok. 16.30 - W int. Parafian


Poniedziałek 09.10.2023

16.30 - Nabożeństwo różańcowe

ok. 17.00 - Za ++ Michała Hylę z żoną Julią w XXVI rocz. śm.


Wtorek 10.10.2023

16.30 - Nabożeństwo różańcowe

ok. 17.00 - Za + Zofię Krakowską w IV rocz. śm..


Środa 11.10.2023

16.30 - Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy i nabożeństwo różańcowe

ok. 17.00 - Za ++ rodziców, męża Wiesława i brata Jerzego


Czwartek 12.10.2023

16.30 - Nabożeństwo różańcowe

ok. 17.00 - Za + Stefana w II rocz. śm. i za ++ rodziców


Piątek 13.10.2023, wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

16.30 - Nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła

ok. 17.00 - Za + Stanisława Uchrońskiego


Sobota 14.10.2023

16.30 - Nabożeństwo różańcowe

ok. 17.00 - Za ++ rodziców Marię i Władysława Londzin


Niedziela, 15.10.2023, XXVIII Niedziela Zwykła, XXIII Dzień Papieski

  9.00 - Dziękcz.-bł. w int. Łucji z ok. urodzin o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej

11.00 - Dziękcz.-bł. w int. Adriana z ok. urodzin o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej

16.00 - Nabożeństwo różańcowe

ok. 16.30 - W int. ParafianPaździernik 2023 - Intencja papieska: Za Synod

Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.


Październik 2023 - Intencja w naszej Parafii:

Módlmy się o dobre przeżycie i obfite owoce nawrócenia dla naszych Parafian podczas zbliżających się Misji Świętych.


Historia kościoła


Historia kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie

Etapy budowy kościoła

Jeszcze w 1981 r. na posesji przy aktywnym udziale parafian i wczasowiczów zostały zrobione porządki, ogrodzono teren, wybudowano wiatę i szopę na materiały budowlane.

1982 r.
19 marca 1982 r. na dawnej posesji rodziny Romanów powstały pierwsze wykopy, a w miesiąc później, tj. 29 kwietnia, kiedy dopiero dotarło do Ustronia pozwolenie Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na budowę kościoła, na placu budowy istniały już wykopy, a zaszałowane fundamenty czekały na zabetonowanie! Na początku lipca rozpoczęły się prace murarskie, by po trzech tygodniach były gotowe już ściany parteru budowli. 28 października zakończono betonowanie stropu nad parterem zaplecza katechetyczno-mieszkalnego, a w listopadzie zabetonowano cztery fundamenty filarów nośnych kościoła. 9 grudnia blacharze ukończyli przykrycie trzech dachów nad salkami. Jeszcze w grudniu zapoczątkowano prace związane z postawieniem ścian pierwszego piętra.

1983 r.
W styczniu ukończono murowanie ścian pierwszego piętra, a po świętach Wielkiej Nocy zabetonowany został strop wieńczący pierwsze piętro i w maju strop nad drugim piętrem. Również w maju tegoż roku wykonane zostały wykopy pod kościelną wieżę oraz zabetonowano ten fragment do stanu zerowego. W sierpniu wieża została zabetonowana do wysokości 9 metrów.

1984 r.
Do końca marca wykonano wykopy pod ściany zewnętrzne nowego kościoła. Na przełomie maja i czerwca zabetonowano ławy fundamentów, następnie przystąpiono do konstruowania szalunków dwóch pierwszych najniższych stropów kościoła, a także zabetonowane zostały słupy do wysokości 3 metrów. Począwszy od końca października do 6 listopada zabetonowano dwie najniższe części stropu kościoła.

1985 r.
Zabetonowano dwa następne środkowe części stropu kościoła, wymurowane zostały dwie kolejne ściany okalające kościół, skonstruowano szalunki pod środkową część stropu - w tym dwie najdłuższe ramy nośne. Wymurowano także ostatnią, największą część ściany okalającej kościół. Zabetonowana również została belka nadprożowa i jedna belka pozioma. 13 grudnia opady śniegu przerwały zaplanowane prace betoniarskie przy najwyższej części stropu.

1986 r.
Przez cały rok trwały prace wykończeniowe dachu kościoła. Wykonane zostało prezbiterium oraz zabetonowano kanały grzewcze. Ponadto zamontowane zostały okna oraz trwały prace przy betonowaniu wieży kościelnej. 5 listopada wieża została zwieńczona krzyżem (mierzy 11 metrów, a rozpiętość ramion sięga 5 m., waży ok. 2 ton. konstrukcja krzyża wykonanajest z kiątownika o wymiarach: 120x80x10 mm.), razem tworzą 45 metrowy znak kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza.

1987 r.
Wiosną dokończone zostały szalunki pod chóry kościelne. W pierwszym etapie zabetonowany został chór nad zakrystią, kotłownią i trzema środkowymi częściami kościoła. Podczas II etapu zabetonowany został chór nad kaplicą "Matki Boskiej z Dzieciątkiem". W tym roku stolarz wykonał ławki i boazerie w stanie surowym o powierzchni 1200 m2. 18 maja, w rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, z Przemyśla do Ustronia-Polany ks. Alojzy Wencepel przywiózł 4 dzwony o imionach: "święta Barbara i święty Michał", "Dobry Pasterz", "Matka Boska Wędrowniczka", "święty Piotr i święty Paweł". Łączna waga wszystkich czterech dzwonów wynosi 2100 kg. W niedzielę 2 sierpnia podczas mszy świętej o godz. 15.00, biskup ordynariusz dr Damian Zimoń wmurował kamień węgielny w wieżę nowego kościoła oraz poświęcił dzwony, które usadowione zostały na kościelnej wieży 14 września. Począwszy od lipca, a skończywszy na grudniu trwały prace związane z oknami kościoła. Od 19 do 22 grudnia zamontowane zostały wszystkie skrzydła do ram okiennych.

1988 r.
Od marca do grudnia trwały prace murarsko-tynkarkie we wnętrzu świątyni. Ocieplony został dach w polach roboczych nr 1, 3, 4, 5 - w polu nr 2 ze względu na cieknący dach, ocieplenie zostało przełożone na rok następny. W maju rozpoczęła się budowa przewiązki pomiędzy kościołem i zapleczem parafialnym. W tym roku nie udało się zakonserwować przeciwogniowo boazerii ze względu na konieczność sprowadzenia specjalnego środka chemicznego z Austrii. Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla kościoła namalowała będąca na wózku inwalidzkim niepełnosprawna solistka Opery śląskiej w Gliwicach - Hanna Rutkowska.

1989 r.
Na początku roku prowadzony był dalszy ciąg prac tynkarskich wewnątrz kościoła, a pomiędzy 20-25 lutym elektrycy położyli kilka kilometrów przewodów elektrycznych. Od 10 kwietnia rozpoczęły się prace konserwatorskie boazerii, malowanej kaponem i unithermem (Austria). By środek spełnił swoje należyte funkcje, musiał schnąć w temperaturze 25° C (z tego względu wnętrze kościoła było specjalnie ogrzewane). W kwietniu miało miejsce białkowanie świątyni, a na przełomie maja i czerwca założona została większa część boazerii. W ostatnich dniach września wykonane zostały lutnie (rury o dość dużym przekroju do tłoczenia ciepłego powietrza) do centralnego ogrzewania kościoła. W warsztacie stolarskim trwały prace związane z wykonaniem ołtarza, ambony, drzwi, a w warsztacie ślusarskim pan Józef Heczko tworzył tabernakulum. 24 listopada instalatorzy przyłączyli gaz do kościoła. Przez cały miesiąc listopad trwały prace wykończeniowe, zamontowane zostały balustrady na chórze, zaprawiono drzwi i krzyże zacheuszki. Trwały także prace dekoratorskie i porządkowe. Trwające od wiosny prace związane z ogrzewaniem świątyni zostają ukończone 24 listopada, kiedy to inż. Witold Bartnik uruchomił po raz pierwszy ogrzewanie gazowo-nadmuchowe.

1990 r.
W tym roku pan Franciszek Moskata wykonał posadzkę z łomu marmurowego, a stolarz pan Ludwik Podżorny wykonał większość z przewidzianych dla kościoła ławek.

1991 r.
Nadal układana była posadzka. Ponadto projektowanie organów na chórze rozpoczęli: inż. Robert Kopoczek i prof. Julian Gernbalski.

1992 r.
W lutym ukończone zostało układanie posadzki w kościele oraz zamontowano pierwszą część witraża Dobrego Pasterza.

1993 r.
W styczniu inż. Jan Rduch wykonał nową instalację nagłaśniającą w kościele. A w listopadzie państwo Zarzyccy zamontowali witraż - główną postać Dobrego Pasterza.

1994 r.
W Wielką Sobotę pod witrażem Dobrego Pasterza zamontowana została nowa chrzcielnica - wykonana przez artystów lwowskich pod kierunkiem Igora Jakubowskiego.

1995 r.
Przez cały rok trwały prace związane z budową kościelnych organów (organy wykonane zostały przez Zakład Organmistrzowski - Robert Kopoczek). W listopadzie cały teren został odwodniony. Do dnia 26 października 2002 r. nie zostały jeszcze zamknięte prace związane z budową kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie. Do zakończenia pozostało jeszcze dokończenie budowy organów, budowa drogi krzyżowej, mała architektura.

PARAFIA DOBREGO PASTERZA